Forordning 575/2014/EU om endring av forordning 383/2012/EU om førerkort med microchip

Kommisjonsforordning 575/2014/EU av 27. mai 2014 om endring av Kommisjonsforordning 383/2012/EU om tekniske krav til førerkort med microchip

Commission Regulation (EU) No 575/2014 of 27 May 2014 amending Regulation (EU) No 383/2012 laying down technical requirements with regard to drivinig licences which include a storage medium (microchip)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.06.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonen vedtok 27. mai 2014 forordning 575/2014/EU om endring av forordning 383/2012/EU om tekniske krav til førerkort med microchip. Direktiv 2006/126/EF (tredje førerkortdirektiv) åpner for at medlemsstatene kan velge å bruke microchip i førerkortene. I Norge har vi på nåværende tidspunkt valgt å ikke innføre microchip, men dette kan bli aktuelt på et senere tidspunkt.

De vedtatte endringene er en tilpasning av forordning 383/2012/EU etter Kroatias tiltreden til EU. Microchip skal typegodkjennes, og forordningen inneholder et nummersystem for hvilket land som har gitt typegodkjenningen. Forordning 575/2014/EU endrer forordning 383/2012/EU ved at det i vedlegg III til forordningen tilføyes nr. 25 Kroatia.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen økonomiske og administrative konsekvenser for Norge.

Rettslige konsekvenser

I førerkortforskriften vedlegg 2 § 2 annet punktum er det tatt inn en henvisning til forordning 383/2012/EU. Henvisningen må oppdateres som følge av forordning 575/2014/EU, men dette innebærer ikke materielle endringer av forskriften.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og anses akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 575/2014
Basis rettsaktnr.: 2006//126/EF
Celexnr.: 32014R0575

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.05.2014
Frist returnering standardskjema: 09.07.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.08.2014
Høringsfrist: 15.11.2014
Frist for gjennomføring:

Lenker