Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Miljøkrierier trykksaker

Kommisjonens vedtak 2014/345/EU av 6. juni 2014 som endrer vedtak 2012/481/EU om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til trykksaker

Commission Decision 2014/345/EU of 6 June 2014 amending Decision 2012/481 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for printed paper

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.06.2014

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.07.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 6. juni 2014 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 11. juni 2014. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 30. april 2015, jf. EØS-beslutning 118/2015.

Sammendrag av innhold

I Kommisjonens vedtak 2012/481/EU er det satt begrensninger i substratet som trykksaken lages av, idet pappsubstrater over en  viss gramvekt er utelukket fra bruk i EU-miljømerkede trykksaker. Det har vist seg å føre til begrensninger i hvilke produkter som kan miljømerkes. Det åpnes nå for at trykksaker som for eksempel bøker, kataloger og hefter kan miljømerkes. Samtidig som kravet til gramvekt økes, stilles det nå krav til at alle produktene skal kunne resirkuleres.

Merknader
EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke helse- og miljøkrav.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til dokumentet. Vedtaket anses som tilfredsstillende, relevant og akseptabelt og anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/345/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014D0345

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.06.2014
Frist returnering standardskjema: 23.06.2014
Dato returnert standardskjema: 18.07.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 118/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen