Plantevernmiddelrester fo. (EU) nr. 491/2014

Kommisjonsforordning (EU) nr. 491/2014 av 5. mai 2014 vedrørende endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av ametoktradin, azoksystrobin, cycloksydim, cyfluthrin, dinotefuran, fenbukonazol, fenvalerat, fludioksonil, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, glufosinat-ammonium, imidakloprid, indoksakarb, MCPA, methoksyfenozid, penthiopyrad, spinetoram and trifloksystrobin i eller på visse produkter.

Commission Regulation (EU) No 491/2014 of 5 May 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ametoctradin, azoxystrobin, cycloxydim, cyfluthrin, dinotefuran, fenbuconazole, fenvalerate, fludioxonil, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, glufosinate-ammonium, imidacloprid, indoxacarb, MCPA, methoxyfenozide, penthiopyrad, spinetoram and trifloxystrobin in or on certain products.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.06.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon og Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag

Rettsakten endrer maksimum grenseverdier (MRL) for ametoktradin, azoksystrobin, cycloksydim, cyfluthrin, dinotefuran, fenbukonazol, fenvalerat, fludioksonil, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, glufosinat-ammonium, imidakloprid, indoksakarb, MCPA, methoksyfenozid, penthiopyrad, spinetoram and trifloksystrobin i eller på visse næringsmidler og fôrvarer.

MRL for disse stoffene er oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005.

Codex Alimentarius Commissionen (CAC) vedtok 5. juli 2013 forslag fra Codexkomiteen for pesticidrester (CCPR) Codex Alimentaius-maksimalgrenseverdier (CXL-grenseverdier) for ametoktradin, azoksystrobin, buprofezin, karbofuran, klorothalonil, cycloksydim, cyfluthrin, cyromazin, diklorvos, dicofol, diflubenzuron, dinotefuran, esfenvalerat, etofenprox, fenbukonazol, fenvalerat, fludioksonil, fluopyram, flutriafol, fluxapyroksad, ammoniumglufonisat, heksythiazoks, imidakloprid, indoksakarb, MCPA, methoksyfenozid, penthiopyrad, phorat, pyraklostrobin, saflufenacil, sedaxan, spinetoram, spirotetramat, sulfoksaflor og trifloksystrobin.

EU og Norge har forelagt CCPR et forbehold om de foreslåtte maksimalgrenseverdier for følgende pesticid/produkt-kombinationer: ametoctradin (kål, bladgrønnsaker, vårløk), buprofezin (te), klorothalonil (alle produkter), cycloksydim (kål, egg), cyromazin (alle produkter), diklorvos (egg, fjærkræ (spiselige slakteavfall, fett, kjøtt), ris, hvete), dicofol (te), diflubenzuron (alle produkter), dinotefuran (kål, fruktgrønnsaker, bladgrønnsaker unntatt brønnkarse), fenvalerat (kailankål), fluxapyroksad (steinfrukter), ammoniumglufonisat (forskjellige tropiske og subtropiske frukter, solbær og rips, poteter, steinfrukter), heksythiazoks (alle produkter), imidakloprid (bladselleri), methoksyfenozid (gresskarfamilien), penthiopyrad (blomsterkål, steinfrukter, bladgrønnsaker), phorat (alle produkter), saflufenacil (alle produkter), spinetoram (bladselleri, spinat og kål) og sulfoksaflor (alle produkter).

I overensstemmelse med WTO og SPS avtalen bør EUs MRLer tilpasses til internasjonale standarder, medmindre det foreligger en vitenskapelig begrunnelse for å opprettholde et høyere beskyttelsesnivå enn fastsatt i en internasjonal standard.

Endringene skjer på bakgrunn av fastsatte CXL-grenseverdier i 2013. Med unntak av der vi har lagt inn reservasjoner er EU og Norge forpliktet til å ta inn disse grenseverdiene.

I forordning (EF) nr. 396/2005 er det oppført MRLer for disse stoffene med unntak av dinotefuran, sedaxan og sulfoksaflor. Disse stoffene har ikke tidligere blitt vurdert av EFSA.  Standardverdien på 0,01 mg/kg som er fastsatt i artikkel 18. forordning (EF) nr. 396/2005 har derfor fått anvendelse. Det fastsettes MRLer (tas inn CXLer) for dinotefuran for visse produkter i denne forordningen.  CXL-grenseverdiene som tas inn ved denne forordningen (der EU ikke har lagt inn reservasjoner) er vurdert av EFSA til å være sikre for forbrukerne i EU.

Overgangsordning (EU):

MRL for fenvalerate og fludioksionil i mango skal i EU gjelde fra en senere dato 19. august 2014. For stoffene fenvalerat og fludioksonil er det i forordning (EU) nr. 79/2014 fastsatt maksimalgrenseverdier for flere varer. Da den forordningen anvendes fra den 19. august 2014, skal maksimalgrenseverdier, for fenvalerat og fludioxonil, i denne forordningen anvendes fra samme dato.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, Section Pesticide Residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser (reasoned opinions) og annen relevant informasjon.

Endringer i MRL i forordning (EU) nr. 491/2014

AMETOKTRADIN

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 491/2014 (mg/kg)

Borddruer og vindruer

5

6

Sylteagurker, mandelgresskar og andre (gresskarfamilien spiselig skall)

2

3

Humle (tørket)

15

30

AZOKSYSTROBIN (N)

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 491/2014 (mg/kg)

Stjernefrukt (bilimbi)

0,05*

0,1

CYCLOKSYDIM (restdefinisjon)

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 491/2014 (mg/kg)

Kveder, mispel, japansk mispel, andre (kjernefrukter), kirsebær, plommer, andre (steinfrukter)

0,05*

0,09

Jordbær

2

3

Poteter

2

3

Gulrøtter

0,5

5

Knollselleri

0,3

1

Kepaløk

1

3

Tomater

0,2

1,5

Paprika (chilipepper)

1

9

Grønnkål

2

3

Salat

1,5

1

Bønner med belg

2

15

Erter med belg

5

15

Purre

0,5

4

Bønner (tørkede)

5

30

Erter (tørkede)

15

30

Linfrø og rapsfrø

5

7

Solsikkefrø

1

6

Soyabønner

5

80

Ris

0,05*

0,09

Landdyr unntatt fjørfe (muskel)

0,05*

0,06

Landdyr unntatt fjørfe (fett)

0,05*

0,1

Landdyr unntatt fjørfe (lever, nyrer og spiselig slakteavfall)

0,05*

0,5

CYFLUTHRIN (restdefinisjon)

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 491/2014 (mg/kg)

Soyabønner

0,02*

0,03

Kjøtt (fett) for landdyr unntatt fjørfe

0,05

0,2

DINOTEFURAN

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 491/2014 (mg/kg)

Fersken

Default MRL (0,01 mg/kg)

0,8

Borddruer og spisedruer

Default MRL (0,01 mg/kg)

0,9

Tranebær

Default MRL (0,01 mg/kg)

0,15

Kepaløk

Default MRL (0,01 mg/kg)

0,1

Vårløk

Default MRL (0,01 mg/kg)

4

Brønnkarse

Default MRL (0,01 mg/kg)

7

Hageselleri

Default MRL (0,01 mg/kg)

0,6

Bomullsfrø

Default MRL (0,01 mg/kg)

0,2

Ris

Default MRL (0,01 mg/kg)

8

Muskel, lever, nyrer og spiselig slakteavfall (landdyr unntatt fjørfe)

Default MRL (0,01 mg/kg)

0,1

Muskel, lever, nyrer og spiselig slakteavfall (fjørfe)

Default MRL (0,01 mg/kg)

0,02

FENBUKONAZOL

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 491/2014 (mg/kg)

Epler

0,4

0,5

Pærer

0,2

0,5

Kveder, mispel, japansk mispel og andre (kjernefrukter)

0,1

0,5

Paprika (chilipepper)

0,05*

0,6

Peanøtter

0,05*

0,1

Lever, nyrer, spiselig slakte-avfall landdyr unntatt fjørfe.

0,05*

0,1

FENVALERAT (Endringen gjelder MRL for fenvalerat og esfenvalerat (RR og SS))

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 491/2014 (mg/kg)

Mango

0,02*

1,5

FLUDIOKSIONIL

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 491/2014 (mg/kg)

Mango

0,05* (79/2014 MRL mango 1 mg/kg)

2

FLUOPYRAM

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 491/2014 (mg/kg)

Kokosnøtt

0,01*

0,04

Bananer

0,6

0,8

Gulerøtter

0,3

0,4

Peanøtter

0,02

0,03

Svin (muskel)

0,1

0,5

Svin (fett)

0,05

0,5

Svin (lever)

0,7

3

Storfe (muskel)

0,1

0,5

Storfe (fett)

0,1

0,5

Storfe (lever)

0,7

3

Sauer (muskel) og geiter (muskel)

0,1

0,5

Sauer (fett) og geiter (fett)

0,1

0,5

Sauer (lever) og geiter (lever)

0,7

3

Hester, esler, muldyr eller mulesler (muskel)

0,1

0,5

Hester, esler, muldyr eller mulesler (fett)

0,02*

0,5

Fjørfe (muskel) og fjørfe(fett)

0,1

0,2

Fjørfe (lever)

0,2

0,7

Fjørfe (nyrer og spiselig slakteavfall)

0,02*

0,7

Andre landbruksdyr (muskel)

0,1

0,5

Andre landbruksdyr (fett)

0,02*

0,5

Melk (gruppe)

0,1

0,3

Fugleegg (gruppe)

0,15

0,3

FLUTRIAFOL

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 491/2014 (mg/kg)

Borddruer

0,05*

0,8

FLUXAPYROKSAD

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 491/2014 (mg/kg)

Kjernefrukt

0,7

0,9

Poteter

0,01*

0,03

Søtvierfamilien

0,01*

0,6

Sukkermais

0,15

0,1

Bønner med belg og erter med belg

1,5

2

Bønner uten belg og erter uten belg

0,08

0,09

Linser (tørket) og erter (tørket)

0,3

0,4

Solsikkefrø

0,3

0,8

Oljepalmefrukt og kapok

0,01*

0,8

Svin (muskel)

0,01*

0,02

Svin (fett)

0,01*

0,2

Svin (lever, nyrer og spiselig slakteavfall)

0,01*

0,1

Storfe (muskel)

0,01*

0,02

Storfe (fett)

0,05

0,2

Storfe (lever)

0,03

0,1

Storfe (nyrer og spiselig slakteavfall)

0,01*

0,1

Sauer (muskel), geiter (muskel)

0,01*

0,02

Sauer (fett), geiter (fett)

0,05

0,2

Sauer (lever), geiter (fett)

0,03

0,1

Sauer (nyrer og spiselig slakteavfall), geiter (nyrer og spiselig slakteavfall)

0,01*

0,1

Hester, esler, muldyr eller mulesler (muskel)

0,01*

0,02

Hester, esler, muldyr eller mulesler (fett)

0,01*

0,2

Hester, esler, muldyr eller mulesler (lever, nyrer og spiselig slakteavfall)

0,01*

0,1

Fjørfe (muskel, lever, nyrer og spiselig slakteavfall)

0,01*

0,02

Fjørfe (fett)

0,01*

0,05

Andre landbruksdyr (muskel)

0,01*

0,02

Andre landbruksdyr (fett)

0,01*

0,2

Andre landbruksdyr (lever, nyrer og spiselig slakteavfall)

0,01*

0,1

Melk (gruppen)

0,005

0,02

Fugleegg

0,003

0,02

GLUFOSINATE-AMMONIUM

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 491/2014 (mg/kg)

Borddruer

0,1*

0,15

Asparges

0,1*

0,4

Bomullsfrø

0,1*

5

Ris

0,1*

0,9

Sukkerbete (rot)

0,1*

1,5

IMIDAKLOPRID (N)

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 491/2014 (mg/kg)

Bønner (tørkede)

1

2

Linser(tørkede), lupiner (tørkede) og andre tørkede belgfrukter

0,05*

2

INDOKSAKARB (N)

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 491/2014 (mg/kg)

Salat

2

3

MCPA (restdefinisjon) (N)

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 491/2014 (mg/kg)

Bygg, havre, rug og hvete

0,05*

0,2

Landdyr unntatt fjørfe (muskel)

0,1*

0,1

Landdyr unntatt fjørfe (fett)

0,1*

0,2

Landdyr unntatt fjørfe (lever og nyrer)

0,1*

3

Landdyr unntatt fjørfe (spiselig slakteavfall)

0,5*

3

METOKSYFENOZID

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 491/2014 (mg/kg)

Sitrusfrukter

1

2

Erter med belg

0,02*

2

Erter (tørkede)

0,02*

5

Landdyr unntatt fjørfe (fett)

0,2

0,3

Landdyr unntatt fjørfe (lever, nyrer og spiselig slakteavfall)

0,1

0,2

PENTHIOPYRAD

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 491/2014 (mg/kg)

Pinjekjerner og kokosnøtter

0,01*

0,05

Poteter

0,04

0,05

Vårløk

3

4

Okra og andre (søtvierfamilien)

0,01*

2

Sukkermais

0,01*

0,02

Blader og spirer av Brassica

15

50

Tørkede belgfrukter (gruppe)

0,2

0,3

SPINETORAM

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 491/2014 (mg/kg)

Fersken

0,2

0,3

Vårløk

0,05

0,8

Fjørfe (muskel)

0,01*

0,01

TRIFLOKSYSTROBIN (N)

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 491/2014 (mg/kg)

Jordbær

0,5

1

Reddiker

0,02*

0,08

Auberginer

0,3

0,7

Salat

10

15

Blader og spirer av Brassica

0,02*

15

Asparges

0,02*

0,05

* betyr at MRL er lik den analytiske bestemmelsesgrensen LOQ

(N) plantevernmidler som inneholder stoffet er godkjent for bruk i Norge

Stoffene azoksystrobin, imidakloprid, indoksakarb, MCPA og trifloksystrobin er godkjent som plantevernmidler i Norge, men endringene vil ikke ha betydning for norsk bruk.

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringer i MRL vil kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;
    •      ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
    •      ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet. 
 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon og spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes.

European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffer har EFSA konkludert med MRL for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet og forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Alle disse MRLene har til felles at de er funnet akseptable av EFSA med hensyn til vurdering av helsefare. Det har ikke blitt påvist noen risiko for at det akseptable daglige inntak (ADI) eller den akutte referansedose (ARfD) overskrides, verken ved livslang eksponering for disse stoffene gjennom forbruk av alle næringsmidler som kan inneholde stoffene, eller ved kortvarig eksponering gjennom et ekstremt forbruk av de aktuelle produkter.

Det blir også tatt hensyn til dyrkingsmetoder og til miljø ved vurderingene. Når man gjør undersøkelser av rester av plantevernmidler i en produksjon hvor god landbrukspraksis (GAP) er brukt, vurderer man den høyeste verdien som er påvist i planten. Hvis denne verdien utgjør en helserisiko ved inntak av produktet, vil dette stoffet ikke kunne bli brukt som plantevernmiddel for den gitte produksjonen. Vanligvis ligger GAP verdiene vesentlig lavere enn nivåene der helsefare inntrer. Grenseverdiene som settes for plantevernmiddelrester skal ikke være høyere enn nødvendig ut fra et agronomisk behov.

MRL kan ikke være lavere enn den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ) fordi det ikke er mulig å få kvantitative analysesvar ved konsentrasjoner som er lavere enn LOQ.

Plantevernmidler som ikke er tillatt brukt i Norge er tillatt brukt enkelte andre steder i verden. Endringer i grenseverdier kan ha betydning i forhold til import. Felles grenseverdier med EU for plantevernmiddelrester er viktig både for samhandel med EU/EØS og for import fra tredjestater.

Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 491/2014
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32014R0491

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.05.2014
Frist returnering standardskjema: 27.06.2014
Dato returnert standardskjema: 08.09.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.12.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 257/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.06.2014
Høringsfrist: 22.08.2014
Frist for gjennomføring: 13.12.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker