Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital

Kommisjonsforordning nr. 1423/2013 av 20. desember 2013 om utfyllende bestemmelser for offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital for institusjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) No. 1423/2013 of 20 December 2013 laying down implementing technical standards with regard to disclosure of own funds requirements for institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.05.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen ble vedtatt i EU 20. desember 2013. Den er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Forordningen trådte i kraft i EU 31. mars 2014. Institusjonene i EU må senest benytte skjemaene ved offentliggjøringen av årsregnskapet for 2014.

Kommisjonsforordningen innebærer omfattende krav til offentliggjøring av opplysninger om den ansvarlige kapitalen. Opplysningene skal gis i form av standardiserte skjemaer som skal gjøre det lettere å sammenligne opplysningene. Det legges opp til at opplysningene gis i form av to forskjellige skjemaer:

  • Et skjema hvor det gis opplysninger om de viktigste egenskapene ved de utstedte kapitalinstrumentene, jf. kommisjonsforordningen, vedlegg II.
  • Et skjema som viser hvordan den rene kjernekapitalen, kjernekapitalen og tilleggskapitalen er beregnet, herunder alle fradrag og justeringer som gjøres, jf vedlegg IV. Det er et eget skjema for overgangsperioden frem til 2018, jf vedlegg VI.

I tillegg skal det gis en oversikt som viser forskjellen på balansen som følger av regnskapet og balansen som benyttes ved beregningen av den ansvarlige kapitalen og kapitaldekningen, jf. vedlegg I.

Vurdering

Norske myndigheter har stilt seg positive til bruk av standardiserte skjemaer som kan gjøre det lettere å sammenligne opplysninger.

Det vises til kapitalkravsforskriften § 45-1 (2), som gir Finanstilsynet hjemmel til å fastsette et format for offentliggjøring av finansiell informasjon.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1423/2013
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32013R1423

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.01.2014
Frist returnering standardskjema: 17.02.2014
Dato returnert standardskjema: 24.01.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen