Forordning 650/2014 om teknisk standard for publisering av opplysninger fra tilsynsmyndigheter

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 av 4. juni 2014 om gjennomføringsmessige tekniske standarder vedrørende formatet, strukturen, innholdsfortegnelsen og den årlige offentliggjøringsdato for de opplysninger som skal meddeles av de kompetente myndigheter i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU

Commission Implementing Regulation (EU) No 650/2014 of 4 June 2014 laying down implementing technical standards with regard to the format, structure, contents list and annual publication date of the information to be disclosed by competent authorities in accordance with Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Avhenger av gjennomføringen av forordningen om de europeiske tilsynsmyndighetene (1093/2010/EF)

Teknisk standard vedrørende formatet, strukturen, innholdsfortegnelsen og den årlige offentliggjøringsdato for de opplysninger som skal meddeles av de kompetente myndigheter i overenstemmelse med kredittinstitusjonsdirektivet.

Vurdering

EØS-relevant og akseptabelt.

Finanstilsynet publiserer allerede i dag tilsvarende opplysninger iht. det forrige generasjon  kredittinstitusjonsdirektiv om gjennomføring av reguleringen og anvendelse av nasjonalt valg.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 650/2014
Basis rettsaktnr.: 2013/36/EF
Celexnr.: 32014R0650

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.06.2014
Frist returnering standardskjema: 06.08.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen