Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr 1249/2014 av 21. november 2014 om godkjenningen av inositol som fôrtilsetningsstoff til fisk og krepsdyr

Commission Implementing Regulation (EU) No 2049/2014 of 21 November 2014 concerning the authorisation of inositol as a feed additive for fish and crustaceans

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.11.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren. Rettsakten gjelder re-godkjenning av inositol i fôr til fisk og krepsdyr. Preparatet er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med samme effekt. Inositol er produsert ved kjemisk syntese og har en renhet på over 97%. Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA. Søknaden gjaldt også re-godkjenning av inositol til bruk i fôr til hund og katt, men re-godkjenning for disse ble ikke innvilget. EFSA fant at effekten til disse formålene er for dårlig dokumentert og godkjenningen gjelder bare bruk i fôr til fisk og krepsdyr. Til det formålet er inositol både trygt og har en effekt som kilde for et mikronæringsstoff. Det er ikke satt grenseverdier for tillatt innhold i fôr. Analysemetode for preparatet er angitt. Re-godkjenning av preparatet er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 12. desember 2024.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil føre til endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Siden dette er en re-godkjenning og ingen betingelser er endret ved bruken i fôr til akvatiske dyr, får heller ikke rettsakten konsekvenser for fiskefôrindustrien. For kjæledyrfôrbransjen medfører det at inositol ikke kan tilsettes fôret til hund og katt. Det vil kreve mer dokumentasjon før en slik re-godkjenning kan gis. Hvorvidt preparatet er brukt i kjæledyrfôr i Norge i dag, er ikke Mattilsynet kjent med.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser forslaget til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Det er som mikronæringsstoff til akvatiske dyr at inositol har en effekt, og at preparatet er re-godkjent til dette formålet er positivt. Fôrvirksomhetene kan fortsette å bruke dette preparatet som før. I kjæledyrernæring er det ikke vist at inositol har en særlig oppgave, og det re-godkjennes ikke til formålet. Det får neppe store konsekvenser, da det finnes alternative tilsetningsstoffer.

Andre opplysninger

Skriftlig behandling i SUMP

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1249/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R1249

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.10.2014
Frist returnering standardskjema: 03.12.2014
Dato returnert standardskjema: 03.12.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 040/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.12.2014
Høringsfrist: 30.01.2015
Frist for gjennomføring: 21.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen