Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

L-leucin som bærestoff

Kommisjonsforordning (EU) 2015/649 av 24. april 2015 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr.1333/2008 fra Europaparlamentet og Rådet og vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 231/2012 når det gjelder bruk av L-leucin som bærer i bordsøtningsmidler som tabletter

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/649 of 24 April 2015 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards the use of L-leucine as a carrier for table-top sweeteners in tablets

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.02.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

L-Leucin skal benyttes som bærer i produksjonen søtstofftabletter. Det er et teknologisk behov, under produksjon av søtstofftablettene, for overflatebehandlingsmiddel som hindrer at tablettene setter seg fast i pressen, og L-leucin dekker dette teknologiske behovet.

Utkastet til regulering endrer vedlegg II i tilsetningsstofforskriften ved at L-leucin får E-nr. 641 og godkjennes for bruk i næringsmiddelkategori 11.4.3 "bordsøtningsmidler i tablettform". Forordning 231/2012 om renhetskriterier og spesifikasjoner blir også endret ved at renhetskriteriene og spesifikasjonene for L-leucin blir ført opp rett etter E 640 glycin og dets natriumsalt.

Dette har lenge vært en nasjonal regulering i Tyskland som nå vil gjelde for EU, og Norge. Når bruksområdet blir begrenset til søtstoff i tablettform, vil utvidelsen ikke medføre økt helsemessig risiko. Eksponeringen er langt lavere enn den vi får fra maten, og langt under akseptabelt daglig inntak.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet mener at endringene mht. godkjennelse av L-leucin ( E 641) som bærer i bordsøtningsmidler i tablettform hverken fører til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen. Videre mener Mattilsynet mener at godkjenningen gir næringsmiddelindustrien mulighet til å tilby et kvalitetsmessig bedre produkt.

Gjennomføring av godkjennelsen  i norsk rett fører hverken til økt eksponering  av betydning eller økt helsemessig risiko for befolkningen. Vi kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Dette har lenge vært en nasjonal regulering i Tyskland som nå vil gjelde for EU, og Norge. Eksponeringen av L-leucin på grunn av denne utvidelsen av bruk  er langt lavere enn den vi får fra maten, og langt under akseptabelt daglig inntak. Mattilsynet mener at med begrenset til søtstoff i tablettform vil ikke utvidelsen medføre økt helsemessig risiko, og finner endringen akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 649/2015
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32015R0649

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.04.2015
Frist returnering standardskjema: 11.05.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 19.02.2015
Høringsfrist: 20.04.2015
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen