Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Overgangsordning-fartsskriver

Kommisjonsforordning (EU) 1161/2014 om visse tilpasninger i fartsskriverforordningen

Commission Regulation (EU) No 1161/2014 of 30 October 2014 adapting to technical progress Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.11.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Kommisjonsforordning (EU) 1161/2014 ble publisert i Official Journal of the European Union 31. oktober 2014, og gjelder med tilbakevirkende kraft fra 31. desember 2013.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) 1161/2014 endrer sluttangivelsen av tidsrommet angitt i forordning (EØF) 3821/85 vedlegg 1B del I punkt (rr) første strekpunkt fra 31. desember 2013 til 31. desember 2015.

Kommisjonsforordningen viderefører ordningen med adaptere i kjøretøy som skal ha digital fartsskriver, men hvor det er teknisk umulig å installere den digitale fartsskriverens bevegelsessensor på ordinær måte. Dette gjelder kjøretøy i klassene M1 og N1. I disse kjøretøyene installeres en adapter som lar den digitale fartsskriveren benytte andre impulser som alternativ til impulser fra den ordinære bevegelsessensoren som ellers, i øvrige kjøretøy, sitter på kjøretøyets girkasse. En adapter regnes i utgangspunktet ikke som en del av fartsskriveren, men defineres gjennom denne unntaksregelen som en fullverdig komponent i fartsskriveren.

Med de kommende tekniske spesifikasjonene (implementing acts) til den nye fartsskriverforordningen (165/2014) forventes en mer langsiktig regulering av bruken av adaptere.

Merknader

Kommisjonsforordning (EU) 1161/2014 antas ikke å ha økonomiske, administrative eller praktiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for transport.

Vurdering

Rettsakten vurderes som praktisk og hensiktsmessig

Andre opplysninger

Det knytter seg noe usikkerhet til fremdriften i EU-kommisjonens arbeid med de tekniske spesifikasjonene (implementing acts) til forordning 165/2014. En eventuell forsinkelse vil kunne gjøre det nødvendig for EU-kommisjonen å vedta ytterligere en rettsakt med tilsvarende innhold som i kommisjonsforordning (EU) 1161/2014 og slik forlenge overgangsordningen.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1161/2014
Celexnr.: 32014R1161

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen