Plantevernmiddelrester fo. (EU) nr. 1146/2014

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1146/2014 av 23. oktober 2014 om endring av vedlegg II, III, IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til maksimale grenseverdier for rester av antrakinon, benfluralin, bentazon, bromoksynil, klortalonil, famoksadon, imazamoks, metylbromid, propanil og svovelsyre i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) No 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for anthraquinone, benfluralin, bentazone, bromoxynil, chlorothalonil, famoxadone, imazamox, methyl bromide, propanil and sulphuric acid in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon og Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag

Rettsakten endrer maksimale grenseverdier (MRL) for antrakinon, benfluralin, bentazon, bromoksynil, klortalonil, famoksadon, imazamoks, metylbromid, propanil og svovelsyre i eller på visse næringsmidler og fôrvarer.

Det er ikke har vært oppført maksimale grenseverdier for antrakinon, metylbromid og svovelsyre i forordning (EF) nr. 396/2005. Siden disse heller ikke er oppført i vedlegg IV, anvendes standardgrenseverdien 0,01 mg/kg.

Med denne endringsforordningen oppføres svovelsyre på grunn av lav giftighet i vedlegg IV, som er en liste over stoffer det er vurdert å ikke være nødvendig å fastsette grenseverdier for. Antrakinon, imazamoks og metylbromid oppføres i vedlegg V oversikt over stoffer der MRLer er satt til LOQ.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, Section Pesticide Residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser (reasoned opinions) og annen relevant informasjon.

Endringer av grenseverdier i denne forordningen er vedtatt i EU i forbindelse med en revurdering av eksisterende grenseverdier (artikkel 12-vurdering). Endringene av grenseverdier i denne forordningen skal gjelde fra 18. mai 2015 i EU. Forutsatt at forordningen tas inn i norsk regelverk før denne dato, vil MRLene få anvendelse i Norge fra samme dato.

Endringer i MRL i forordning (EU) nr. 1146/2014

Antrakinon

Fordi det ikke lenger er noen godkjent bruk av antrakinon i EU og det heller ikke er meldt fra om godkjent bruk i tredjestater, er alle MRLer oppført ved LOQ for stoffet. Stoffet oppføres i vedlegg V.

Benfluralin

LOQ fastsettes lavere for flere produktgrupper.

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 1146/2014 (mg/kg)

Salat

0,1

0,02*

Solsikkefrø

0,1

0,02*

Erter med belg og erter uten belg

0,1

0,02*

Agurk og gresskarfamilien uspiselig skall

0,1

0,02*

Reddiker

0,05*

0,05

Bentazon (N) (restdefinisjon).

Det fastsettes lavere LOQ for de fleste produktgrupper.

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 1146/2014 (mg/kg)

Potet

0,1*

0,2 (ft)

Hvitløk, sjalottløk

0,1*

0,06

Kepaløk

0,1*

0,1

Urter

15

10

Bønner uten belg

0,1*

0,05

Erter med belg

0,5

0,3

Erter uten belg

0,2

0,05

Linser

0,1*

0,05

Purre

0,1*

0,15 (ft)

Bønner (tørkede)

0,1*

0,1

Erter(tørkede)

0,1

1

Linfrø

0,1*

0,2

Peanøtter

0,1*

0,05

Bygg, havre, ris, rug, sorghum, hvete

0,1*

0,1

Mais

0,1*

0,2

Hirse

0,1*

0,08

Svin fett og svin spiselig slakteavfall

0,05*

0,15 (ft)

Svin nyrer

0,05*

0,05 (ft)

Storfe, sauer, geiter, hester, esler, muldyr og mulesler og andre landbruksdyr: fett og spiselig slakteavfall

0,05*

1 (ft)

Storfe, sauer, geiter, hester, esler, muldyr og mulesler og andre landbruksdyr: nyrer

0,05*

0,3 (ft)

Bromoksynil (restdefinisjon bromoksynil inklusive dets estere uttrykt som bromoksynil).

LOQ fastsettes lavere for flere produktgrupper, i visse tilfeller endres ikke MRL (tallverdi), men stjerne som angir at MRL er ved LOQ fjernes.

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 1146/2014 (mg/kg)

Bygg, havre, rug, sorghum og hvete

0,05*

0,05

Hirse

0,05*

0,1

Svin lever og svin nyrer

0,05

0,1

Svin spiselig slakteavfall

0,2

0,1

Storfe, sauer, geiter, hester, esler, muldyr og mulesler og andre landbruksdyr: fett

0,05

0,2

Storfe, sauer, geiter, hester, esler, muldyr og mulesler og andre landbruksdyr: lever

0,05

0,5

Storfe, sauer, geiter, hester, esler, muldyr og mulesler og andre landbruksdyr: nyrer

0,05

0,3

Storfe, sauer, geiter, hester, esler, muldyr og mulesler og andre landbruksdyr: spiselig slakteavfall

0,2

0,5

Fjørfe spiselig slakteavfall

0,2

0,05*

Klortalonil (restdefinisjon for honning)

Flere eksisterende MRLer for flere produkter fastsettes som midlertidige MRLer og disse markeres med fotnote (ft) som angir senere revurdering av disse.

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 1146/2014 (mg/kg)

Kjernefrukt

1

2 (ft)

Jordbær

5

4 (ft)

Tranebær

2

0,01*

Solbær, hvitrips og rødrips

20

0,01*

Stikkelsbær

20

15 (ft)

Bananer

0,2

15 (ft)

Papaya

20

15 (ft)

Poteter

0,02

0,01* (ft)

Gulerøtter

1

0,3 (ft)

Pepperrot, pastinakk, rotpersille, havrerot og neper

0,01*

0,3 (ft)

Hvitløk, kepaløk og sjalottløk

0,5

0,01* (ft)

Tomater og auberginer

2

6 (ft)

Paprika (chilipepper), okra og andre (Solanacea)

2

0,01*

Slangeagurk

1

5 (ft)

Mandelgresskar og andre (gresskarfamilien spiselig skall)

0,01*

5 (ft)

Meloner

2

1 (ft)

Brokkoli og andre (blomsterkål)

5

0,01*

Blomkål

5

2 (ft)

Hvitkål og rødkål

3

0,6 (ft)

Vårkarse og portulakk

5

0,01*

Kjørvel, gressløk, salvie, rosmarin, timian, basilikum, laubærblader, estragon og andre (urter)

5

0,02*

Bønner uten belg

2

3 (ft)

Erter uten belg

2

5 (ft)

Erter med belg

0,3

1 (ft)

Linser

0,01*

0,6 (ft)

Hageselleri

20

10 (ft)

Purre

40

8 (ft)

Dyrket sopp

2

0,5 (ft)

Bønner (tørkede)

1

3 (ft)

Linser (tørkede) og lupiner (tørkede)

1

0,2 (ft)

Andre (tørkede belgfrukter)

1

0,01* (ft)

Bygg

0,3

0,4 (ft)

Havre

0,1

0,4 (ft)

Humle (tørket)

50

60 (ft)

Sukkerbete (rot)

0,5

0,01*

Storfe, sauer, geiter, hester, esler, muldyr og mulesler og andre landbruksdyr: muskel

0,02

0,15 (ft)

Storfe, sauer, geiter, hester, esler, muldyr og mulesler og andre landbruksdyr: fett

0,07

0,1

Storfe, sauer, geiter: nyrer

0,3

0,7

Storfe, sauer, geiter, hester, esler, muldyr og mulesler og andre landbruksdyr: spiselig slakteavfall

0,2

0,7

hester, esler, muldyr og mulesler og andre landbruksdyr: nyrer

0,2

0,7

Fjørfe: lever, nyrer og spiselig slakteavfall

0,07

0,01* (ft)

Melk

0,07

0,1

Famoksadon

LOQ ble fastsatt lavere for flere produktgrupper. Alle grenseverdier for animalske produkter ble nå fastsatt som midlertidige MRLer som skal revurderes fordi EFSA har vurdert at det mangler noe dokumentasjon om analysemetoder.

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 1146/2014 (mg/kg)

Poteter

0,02*

0,02

Tomater

1

2

Auberginer

1

1,5

Meloner

0,3

0,7

Bygg

0,02*

0,2

Havre

0,2

0,1

Rug

0,02*

0,05

Hvete

0,02*

0,1

Landdyr (unntatt fjørfe): fett, lever, nyrer og spiselig slakteavfall

0,05*

0,5 (ft)

Melk

0,05*

0,03 (ft)

Imazamoks

Det er ingen fastsatte grenseverdier over analytisk bestemmelsesgrense. LOQ fastsettes høyere for urter.

Stoffet oppføres i vedlegg V (stoffer med MRL på  LOQ).

Propanil

Det finnes i dag ingen fastsatte MRLer for stoffet. MRLer er fastsatt ved LOQ. Stoffet blir oppført i vedlegg V. LOQ fastsatt lavere for alle produkttyper der LOQ tidligere er oppført. Det oppføres MRLer ved LOQ for sukkerplanter og animalske produkter fra landdyr.

Metylbromid

Det er ingen godkjent bruk av metylbromid som plantevernmiddel i EU (heller ikke i Norge) og det er heller ikke notifisert fra tredjestater om godkjent bruk i andre land. Det er ikke oppført grenseverdier for metylbromid, men standardgrenseverdien på 0,01 mg/kg  får anvendelse (artikkel 18 i forordning (EF) nr. 396/2005).

Svovelsyre (N)

Det er bestemt etter anbefaling fra EFSA at svovelsyre på grunn av sin lave giftighet skal oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. Dette vedlegget er en liste over stoffer og andre plantevernmidler (biologiske preparater) der det er vurdert at det ikke er nødvendig å fastsette noen grenseverdi.

* MRL er lik den analytiske bestemmelsesgrensen LOQ, (ft) fotnote ved midlertidig fastsatte MRLer,

(N) stoffet er godkjent i Norge

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringer i MRL vil kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten:

    •      ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
    •      ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon ved skriftlig prosedyre, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes.

European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I sine saklige begrunnelser (reasoned opinions) for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbrukerne. Det er  i vurderingene tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Alle disse MRLene har til felles at de er funnet akseptable av EFSA med hensyn til vurdering av helsefare. Det har ikke blitt påvist noen risiko for at det akseptable daglige inntak (ADI) eller den akutte referansedose (ARfD) overskrides, verken ved livslang eksponering for disse stoffene gjennom forbruk av alle næringsmidler som kan inneholde stoffene, eller ved kortvarig eksponering gjennom et ekstremt forbruk av de aktuelle produkter.

Det blir også tatt hensyn til dyrkingsmetoder og miljø ved vurderingene. Når man gjør undersøkelser av rester av plantevernmidler i en produksjon hvor god landbrukspraksis (GAP) er brukt, vurderer man den høyeste verdien som er påvist i planten. Dersom denne verdien utgjør en helserisiko ved inntak av produktet, vil dette stoffet ikke kunne bli brukt som plantevernmiddel for den gitte produksjonen. Vanligvis ligger GAP-verdiene vesentlig lavere enn nivåene der helsefare inntrer. Grenseverdiene som settes for plantevernmiddelrester, skal ikke være høyere enn nødvendig ut fra et agronomisk behov.

MRL kan ikke være lavere enn den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ) fordi det ikke er mulig å få kvantitative analysesvar ved konsentrasjoner som er lavere enn LOQ.

Plantevernmidler som ikke er tillatt brukt i Norge, er tillatt brukt enkelte andre steder i verden. Endringer i grenseverdier kan ha betydning for import. Felles grenseverdier med EU for plantevernmiddelrester er viktig både for samhandel med EU/EØS og for import fra tredjestater.

Endringene i denne forordningen der eksisterende grenseverdier for stoffene revurderes (krav i regelverket) innebærer flere endringer i grenseverdier der disse enten fastsettes lavere eller høyere. Det er også endringer i analytisk bestemmelsesgrense LOQ for noen av stoffene. I hovedsak fastsettes LOQ lavere, men det settes høyere LOQ for enkelte produktgrupper som er spesielt vanskelige matrikser å analysere for noen stoff. Grenseverdier fjernes og fastsettes til LOQ hvis det ikke lenger er registrert godkjent bruk av stoffene i EU eller meldt fra om godkjent bruk i tredjestater.

Endringene av grenseverdier i denne forordningen skal først gjelde fra 18. mai 2015 i EU.

Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1146/2014
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32014R1146

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.10.2014
Frist returnering standardskjema: 20.02.2015
Dato returnert standardskjema: 16.01.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 76/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.12.2014
Høringsfrist: 28.01.2015
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker