Tilstrekkelig diversifiserte indekser

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 945/2014 av 4. september 2014 som fastsetter gjennomføringsmessige tekniske standarder for relevante tilstrekkelig diversifiserte indekser i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 945/2014 of 4 September 2014 laying down implementing technical standards with regard to relevant appropriately diversified indices according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.11.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er vedtatt.  Innholdet i forordningen vil legges til grunn i praktiseringen av kapitalkravsregelverket inntil forordningen er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Etter artikkel 344 (4) i forordning 575/2013 kan spesifikk risiko ignoreres for aksjeindekser som anses å være veldiversifiserte. Forordningen angir hvilke aksjeindekser som kan anses å være veldiversifiserte.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Standarden presiserer regler i CRR (575/2013). Reglene anses å kunne anvendes også for norske foretak.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 945/2014
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32014R2013

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2014
Frist returnering standardskjema: 01.01.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen