Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1138/2014 av 27. oktober 2014 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glucanase produsert av Talaromyces versatilis sp. Nov. IMI CC 378536 som fôrtilsetningsstoff til purker (innehaver av godkjenning Adisseo France S.A.S.)

Commission Implementing Regulation (EU) No 1138/2014 of 27 October 2014 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Talaromyces versatilis sp. Nov. IMI CC 378536 as a feed additive for sows (holder of authorisation Adisseo France S.A.S.)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.10.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren. Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et enzympreparat brukt i fôr til lakterende purker. Preparatet består av to enzymer, framstilt ved hjelp av en ikke-genmodifisert stamme av Penicillium funiculosum (Talaromyces vresatilis IMI 378536). Preparatet er tidligere godkjent som fôrtilsetningsstoff til smågris, slaktegris og alle fjørfearter. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyeleses-fremmende stoffer. Det skal bedre fôrets fordøyelighet, slik at purkene tærer mindre på kroppsreservene i dietida. Preparatet skal brukes i purkefôr ei uke før grising og gjennom hele laktasjonsperioden. Det er angitt minimumstilsetting per kg fôr for å sikre effekt. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 17. november 2024.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten gjelder utvidet bruksområde til et fôrtilsetningsstoff som allerede finnes på markedet og får derfor ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

For virksomheter og produsenter som ønsker å fremstille og benytte laktasjonsfôr til purker med økt fordøyelighet blir det nå flere preparater å velge blant.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Preparatet kan bedre fôrets fordøyelighet og  forhindre at purkene taper for mye vekt under laktasjonsperioden. Dette er er både økonomisk og dyrevelferdsmessig positivt.

Andre opplysninger

Skriftlig behandling i SUMP

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1138/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R1138

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.10.2014
Frist returnering standardskjema: 21.11.2014
Dato returnert standardskjema: 03.12.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 039/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.11.2014
Høringsfrist: 01.12.2014
Frist for gjennomføring: 21.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen