Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonsbeslutning 2014/332/EU om import av registrerte hester fra visse deler av India

Kommisjonsbeslutning 2014/332/EU av 4. juni 2014 om endring av bilagene til vedtak 92/260/EØF, 93/197/EØF og 2004/211/EF om dyrehelsemessige betingelser og utstedelse av sunnhetssertifikat ved import av registrerte hester fra visse deler av India

2014/332/EU Commission Implementing Decision of 4 June 2014 amending the Annexes to Decisions 92/260/EEC, 93/197/EEC and 2004/211/EC with regard to the animal health and veterinary certification conditions for the importation of registered horses from certain parts of the territory of India

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 06.10.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Rettsakten gjennomføres i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. Matloven § 23 tredje ledd .

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedleggene i vedtakene 92/260/EØF, 93/197/EØF og 2004/211/EF, som omhandler dyrehelsemessige krav ved permanent og midlertidig innførsel av registrerte hester . 
Rettsakten innebærer at det i forbindelse med World Equestrian Games i Normandie i Frankrike åpnes for permanent og midlertidig innførsel av registrerte hester fra en hestesykdomsfri sone i delstaten Uttar Pradesh i India. Dette gjelder ut oktober 2014.


Den epidemiologiske situasjonen i India medfører at landet listeføres under sunnhetskategori C. Registrerte hester som permanent eller midlertidig innføres fra den godkjente sonen skal følges av helsesertifikat etter standardmodell C som er fastsatt i vedlegg til vedtakene 92/260/EØF og 93/197/EØF. Det stilles bl.a. krav om testing for sykdommene snive og ondartet beskjelersyke da disse fortsatt finnes i landet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endring av forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Næringsmidler (SUN) og Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUN og SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/332/EU
Celexnr.: 32014D0332

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 24.10.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 03.11.2014

Lenker

Til toppen