Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tredjelandsimport, hest

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/501 av 24. juli 2014 om endring av vedleggene til vedtak 92/206/EØF om midlertidig innførsel av registrerte hester fra Costa Rica og vedtak 2004/211/EU om listeføring av Brasil og Costa Rica på listen over tredjeland og regioner hvor import tillates for dyr av hestefamilien.

Commission Implementing Decision 2014/501 of 24 July 2014 amending the Annexes to Decision 92/260/EEC as regards the temporary admission of registered horses from Costa Rica and Decision 2004/211/EC as regards the entries for Brazil and Costa Rica in the list of third countries and parts thereof from which the importation into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised (notified under document C(2014) 5166) Text with EEA relevance

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 27.10.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Rettsakten gjennomføres i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. Matloven § 23 tredje ledd .

Sammendrag av innhold

Ved beslutning 2014/501/EU endres angivelsen av hvilke områder i Brasil og Costa Rica som er tillatt for import av dyr av hestefamilien. Dette krever endring av vedlegg A i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien. Rettsakten endrer også tilhørende helsesertifikat. Denne endringen gjennomføres ikke i forskriften, fordi den hadde midlertidig gyldighet til 15. oktober 2014 i forbindelse med World Equestrian Games i Frankrike.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endring av forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Næringsmidler (SUN) og Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUN og SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/501/EU
Celexnr.: 32014D0501

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.10.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 27.10.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.11.2014

Lenker

Til toppen