Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tredjelandsimport, hest

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/523 av 4. august 2014 om endring av vedlegg 1 til vedtak 2004/200/EU om listeføring av Kuwait på listen over tredjeland og regioner hvor import tillates for dyr av hestefamilien

Commission Implementing Decision 2014/523 of 4 August 2014 amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entry for Kuwait in the list of third countries and parts thereof from which the importation into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species is authorised

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 27.10.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Rettsakten gjennomføres i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. Matloven § 23 tredje ledd .

Sammendrag av innhold

Ved beslutning 2014/523/EU godkjennes midlertidig innførsel, re-import og import av registrerte hester fra Kuwait. Dette krever endring av vedlegg A til forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endring av forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Næringsmidler (SUN) og Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUN og SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/523/EU
Celexnr.: 32014D0523

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.10.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 27.10.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.11.2014

Lenker

Til toppen