Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 849/2014 av 4. august 2014 om godkjenningen av preparatene av Pediococcus acidilact ici NCIMB 30005, Lactobacillus paracasei NCIMB 30151 og Lactobacillus plantarum DSMZ 16627 som fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 849/2014 of 4 August 2014 concerning the authorisation of the preparations of Pediococcus acidilactici NCIMB 30005, Lactobacillus paracasei NCIMB 30151 and Lactobacillus plantarum DSMZ 16627 as feed additives for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.09.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.10.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av tre mikrobiologiske preparater og ingen av dem er genmodifisert. Preparatene er klassifisert i kategorien Tekologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler. Både preparater av Pediococcus acidilactici, Lactobacillus parcasei og Lactobacillus plantarum var tidligere oppført i tilsetningsstoff-registret, og nå er de i tråd med forordning (EF) nr. 1831/2003, tilsetningsstoff-forordningen, godkjent  i egen rettsakt. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert preparatene og finner dem trygge i bruk. Likeså at de har effekt ved ensilering av grovfôr, da de øker melkesyreproduksjonen i fôret, og det senker pH og reduserer tørrstofftapet. Det er satt anbefalte grenser for minste innhold av preparatene når de brukes enkeltvis som ensileringsmidler på 10 7 KDE/kg (kolonidannende enheter/kg) ferskt materiale for at de skal ha ønsket effekt. Analysemetode for preparatene er angitt.

Siden preparatene er uendret, likeså bruksområdet, er de gitt en overgangsperiode. Preparater og fôr der de inngår, som er produsert før 25. februar 2015, etter regelverket som gjaldt fram til 25. august 2014, kan brukes opp. Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer.  Den har varighet til 25. august 2024.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Virksomheter som produserer eller omsetter og bønder har brukt disse mikrobiologiske ensileringsmidlene, kan de fortsette med det. Slike midler er ikke mye brukt i Norge, da de er forholdsvis arbeidskrevende i bruk. Hvorvidt de som rettsakten godkjenner er tatt eller vil tas inn som salgsvare og bli benyttet, er uvisst. At preparatene og fôr der de inngår har fått en overgangsperiode og på visse betingelser kan brukes opp, er positivt. Da får både produsenter, omsetningsledd og bønder ei tid å områ seg på, og fôrvarer går neppe til spille.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Stadig flere mikrobiologiske ensileringsmidler er godkjent, og valgmulighetene øker. Rettsakten her viderefører muligheten til å benytte de tre preparatene til ensilering av grovfôr. En overgangsperiode åpner for at preparater og fôr der de inngår på visse betingelser kan brukes opp. Det er ressursvennlig og helt trygg anvendelse av dem.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 849/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0849

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.08.2014
Frist returnering standardskjema: 10.10.2014
Dato returnert standardskjema: 23.10.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.02.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 004/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.10.2014
Høringsfrist: 27.11.2014
Frist for gjennomføring: 26.02.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen