Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/244 av 16. februar 2015 om godkjenning av Quinoline Yellow som fôrtilsetningsstoff for ikke-matproduserende dyr

Commission Implementing Regulation (EU) No 2015/244 of 16 February 2015 concerning the authorisation of Ouinoline Yellow as a feed additive for non food-producing animals

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.01.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.02.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder re-godkjenning av et fargestoff til bruk i fôr til hund og katt. Preparatet blir nå også godkjent til bruk i fôr til andre ikke-matproduserende dyr. Preparatet er i hovedsak et syntetisk framstilt natriumsalt, men kalsium- og kalium kan også inngå. Det er godkjent til å sette farge på fôret. Preparatet er klassifisert i kategorien "Sensoriske tilsetningsstoffer" og den funksjonelle gruppen "Fargestoffer" med undergruppen "Stoffer som øker eller bevarer fargen i fôrvarer". Quinoline Yellow er godkjent til bruk i næringsmidler. Det er satt grenseverdi for største tillatte  innhold av fargestoffet på 25 mg/kg fullfôr. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har varighet til 9. mars 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsettingsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften)

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen innvirkning på Mattilsynets tilsynsvirksomhet. Preparatet finnes allerede på markedet, men får et utvidet bruksområde.

Det gis en overgangsordning slik at fôr som inneholder preparatet,  og er produsert og merket før 9. mars 2017 og etter tidligere gjeldende regulering,  kan omsettes og brukes opp.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Preparatet har vært benyttet i fôr til hund og katt i lengre tid. Nytt nå er at preparatet kan benyttes i til andre ikke-matproduserende dyr enn hund og katt.

Rettsakten vil neppe føre til noen stor endring av bruken av preparatet i Norge, da det ikke produseres store mengder av slikt fôr her.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0244
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R0244

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.01.2015
Frist returnering standardskjema: 03.03.2015
Dato returnert standardskjema: 20.02.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.01.2015
Høringsfrist: 02.03.2015
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen