Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Diagnostisk manual fiskehelse

Diagnostisk manual til direktiv 2006/88/EC - krav til overvåking og diagnostikk

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1554 of 11 September 2015 laying down rules for the application of Directive 2006/88/EC as regards requirements for surveillance and diagnostic methods

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.07.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.08.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

 

 

Sammendrag av innhold

Den diagnostiske manualen som det nå jobbes med inneholder krav til prøvetaking for å oppnå frihet, få tilbake frihet etter utbrudd og vedlikeholde fristatus for liste 2 sykdommer i EØS-området. Det har vært jobbet med rettsakten helt siden fiskehelsedirektivet trådte i kraft i 2006. Norge har vært aktivt med hele veien og det siste året har vi sammen med Veterinærinstituttet (VI) vært med på å utarbeide de kapitlene som de er referanselaboratorium for, samtidig som de også har fått mulighet til å kommentere på de andre kapitlene underveis. Den diagnostiske manualen er lenge etterlengtet og vil harmonisere EØS-landenes krav til å oppnå frihet, få tilbake frihet etter utbrudd og vedlikeholde fristatus for liste 2 sykdommer. Frem til nå har det vært opp til hvert enkelt land å legge listen for prøvetaking, som oftest basert på tidligere utkast til manual. En endelig vedtakelse av manualen vil standardisere overvåkingskravene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ingen endring i norsk regelverk. Imidlertid blir prøveantallet for å oppnå frihet, få tilbake frihet etter utbrudd og vedlikeholde fristatus for liste 2 sykdommer endret sammenliknet med det Norge har operert med tidligere. Mattislynets ansatte og næringen må derfor orienteres om hvilke krav som vil gjelde i fremtiden.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norsk forvaltning eller næringsliv.

Sakkyndige instansers merknader

Veterinærinstituttet har i egenskap av å være OIEs referanselaboratorium for infeksiøs lakseanemi (ILA), laget utkastet til den delen av manualen som omtaler denne sykdommen. De har også sett på de andre delene av manualen og finner rettsakten akseptabel.

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1554
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015D1554

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.05.2015
Frist returnering standardskjema: 28.08.2015
Dato returnert standardskjema: 19.10.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 68/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen