Delegert kommisjonsforordning om vurdering av utvidelser og endringer i interne modeller for markedsrisiko

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/942 av 4. mars 2015 om endring av delegert forordning (EU) nr. 529/2014 som utfyller forordning europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 57/2013 når det gjelder reguleringstekniske standarder for vurdering av viktigheten av utvidelser og endringer av interne metoder ved beregning av kapitalkrav for markedsrisiko

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/942 of 4 March 2013 amending Delegated Regulation (EU) No529/2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council as regards regulatory technical standards for assessing the materiality of extensions and changes of internal approaches when calculating own funds requirements for market risk

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Den delegerte kommisjonsforordningen angir kriteriene for å vurdere betydningen av utvidelse og endringer av interne modeller (VaR-modeller) for markedsrisiko.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant.

Andre opplysninger

Finanstilsynet tar inntil videre sikte på å følge opp forordningen ved eventuelle søknader om endringer og utvidelser i slike modeller. 
 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2015)1365
Rettsaktnr.: 942/2015
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R0942

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2015
Frist returnering standardskjema: 01.01.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen