Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forlengelse av overgangsordning om at alle sentrale motparter kan anses som kvalifiserte

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. …/.. av XXX om utvidelse av overgangsperioden relatert til kapitalkravet for engasjementer med sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og råds- og parlamentsforordning (EU) nr. 648/2012.

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No …/..

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forsalget til kommisjonsforordning ligger til behandling i Kommisjonen.

Forslaget til kommisjonsforordningen forlenger overgangsregler for  oppgjørssentraler som foreløpig ikke er godkjent etter forordning 648/2012, slik at disse, ved beregning av kapitaldekning, kan behandles som kvalifiserte sentrale motparter frem til 15. desember 2015.

Vurdering

Forlaget til Kommisjonsforordning antas å være EØS-relevant.

Eventuelle nye EØS-regler som svarer til ny Kommisjonsforordning vil kreve endringer i kapitalkravforskriften § 49-2 (13).  Bør vurderes endret slik at overgangsordningen utløper 15. desember 2015.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 575/2013, 648/2012

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen