Shortsalgforordningen - utfyllende bestemmelser

Kommisjonens forordning om melding om vesentlige netto shortposisjoner i statsgjeld

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2015/97 of 17 October 2014 correcting Delegated Regulation (EU) No 918/2012 as regards the

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforordningen er en endring av Kommisjonsforordning 918/2012 og har trådt i kraft i EU. Forordningens basisrettsakt er shortsalgforordningen (236/2012), som ennå ikke er innlemmet i EØS-avtalen eller gjennomført i norsk rett, på grunn av forholdet til ESMA-forordningen.

Sammendrag av innhold

Forordningen omhandler metoden for utregning av posisjoner for juridiske enheter i en gruppe som innehar long eller short posisjoner. Utregningsmetodene anvendes både ved posisjoner i aksjer og for statsgjeld. Kommisjonsforordning 918/2012 artikkel 13 har ved en feil ikke vist til bestemmelsen om statsgjeld (artikkel 7 i Shortsalgforordningen), og dette endres i den aktuelle Kommisjonsforordningen for å unngå usikkerhet om lovverket.

Vurdering

Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0097/2015
Basis rettsaktnr.: 0236/2012
Celexnr.: 32015R0097

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.01.2015
Frist returnering standardskjema: 15.05.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.05.2016
Høringsfrist: 01.08.2016
Frist for gjennomføring:

Lenker