Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

AIFMD-informasjon ved grensekryssende virksomhet

Kommisjonsforordning 2015/514 av 18. desember 2014 om informasjon som skal gis av tilsynsmyndighetene til European Securities and Markets Authority etter artikkel 67 (3) i direktiv 2011/61/EF fra Rådet og Parlamentet

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/514 of 18 December 2014 on the information to be provided by competent authorities to the European Securities and Markets Authority pursuant to Article 67 (3) of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.01.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen ble gjennomført 6. oktober 2016 ved endring i forskrift 26. juni 2014 nr.877 til lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 8-5.

Forordningen angir hvilken informasjon europeiske verdipapirtilsynsmyndigheter skal rapportere til ESMA i forbindelse med vurderingen av om bestemmelsene om grensekryssende virksomhet i direktiv 2011/61/EF om forvaltning av alternative investeringsfond (AIFM-direktivet) skal utvides til forvaltere etablert i land utenfor EØS.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/514/EU
Basis rettsaktnr.: 2011/61/EF
Celexnr.: 32015R0514

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.12.2014
Frist returnering standardskjema: 10.04.2015
Dato returnert standardskjema: 07.04.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 202/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.05.2016
Høringsfrist: 10.08.2016
Frist for gjennomføring: 30.09.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 06.10.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.10.2016

Lenker

Til toppen