Kommisjonsforordning om ex ante bidrag til kriseløsningsfondet

Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2015/63 av 21. oktober 2014 som utfyller direktiv 2014/59/EU med hensyn til regler for ex-ante bidrag til kriseløsningsfondet

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/63 of 21 October 2014 supplementing Directive 2015/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to ex ante contributions to resolution financing arrangements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Kommisjonsforordningen trådte i kraft i EU 1. januar 2015.

Kommisjonsforordningen er til ikke tatt inn i EØS-avtalen og er til vurdering på EØS/EFTA-siden.

Kommisjonsforordningen gir nærmere regler om kravet til risikobasert ex-ante finansiering av krisehåndteringsfondet og hvordan institusjonenes årlige bidrag skal beregnes og risikojusteres.

Vurdering

Kommisjonsforordningen er EØS-relevant og antas akseptabel.

Kommisjonsforordningen vil kreve endringer i banksikringsloven/finansforetaksloven.

Andre opplysninger

Banklovkommisjonen arbeider med forslag til revisjon av banksikringsloven/finansforetaksloven kapittel 19-21.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)7674
Rettsaktnr.: 63/2015
Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU
Celexnr.: 32015R0063

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.01.2015
Frist returnering standardskjema: 15.05.2015
Dato returnert standardskjema: 30.04.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker