Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser som følge av Kroatias EU-medlemskap

Forslag til rådsdirektiv om tilpasning av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU om årsregnskaper, konsoliderte regnskaper og tilhørende rapporter for visse selskapsformer, på grunn av Kroatias tiltredelse

Proposal for a Council Directive adapting Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, by reason of the accession of the Republic of Croatia

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget er til vurdering i Rådet og Europaparlamentet.

Direktivforslaget gjelder tekniske tilpasninger som følge av Kroatias medlemskap i EU. Direktiv 2013/34/EU inneholder ikke henvisninger til de virksomheter i Kroatia som skal være omfattet av direktivet. Direktiv 2013/34/EU må derfor endres.

Vurdering

Direktivet antas å være EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2014)391
Basis rettsaktnr.: 2013/34/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen