Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

RTS om krav til innhold, format og tidspunkt for de data som skal publiseres av handelsstedet i samsvar med MiFID II artikkel 27 nr. 3

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/40063/CP-on-Asset-Encumbrance.pdf

Commission delegated Regulation (EU) No …/… of [date] supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the data to be provided on financial instruments subject to the trading obligation in Articles 23 and 28 Regulation (EU) No 600/2014 by each trading venue and systematic internaliser and for other financial instruments each execution venue on the quality of execution of transactions on that venue.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Saken er for tiden til behandling i ESMA.

Direktiv 2014/65/EF (MiFID II) artikkel 27 nr. 3 bestemmer at hver markedsplass og hver systematiske internaliserer i forbindelse med finansielle instrumenter som er omfattet av handelsforpliktelsene i artikkel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014 (MiFIR), og hvert handelssted i forbindelse med andre finansielle instrumenter, vederlagsfritt skal stille opplysninger om kvaliteten av utførelsen av transaksjoner på det aktuelle handelssted til rådighet for offentligheten.

Denne aktuelle RTS-en etablerer krav til innhold og format på data som det aktuelle handelssted er forpliktet til å publisere.

Formålet er å gi verdipapirforetak et minimum av statistikk på kvaliteten ved utførelse av ordre, for slik å hjelpe dem til å kunne utføre ordre på best mulig betingelser for kunden

Vurdering


Utkastet til rettsakt anses EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2014/65/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen