Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilsynsmessig samarbeid om modellgodkjenning

Teknisk standard vedrørende vedrørende prosessen for å nå en felles beslutning om bruk av internmodell på gruppenivå under Solvens II-direktivet

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/461 of 19 March 2015 laying down implementing technical standards with regard to the process to reach a joint decision on the application to use a group internal model in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Rettsakten er til vurdering på EFTA-siden.

Den tekniske standarden angir hvordan tilsynsmyndighetene i samarbeid skal behandle en søknad fra et grensekryssende forsikringsselskap om å få benytte internmodell til å beregne solvenskapitalkravet under Solvens II (Direktiv 2009/138/EF). Tilsynsmyndighetene skal tilstrebe enighet om prosess og endelig beslutning. Dersom tilsynsmyndighetene ikke blir enige er det hjemlandsmyndigheten som avgjør. De ulike tilsynsmyndighetene kan bringe saken inn for EIOPA ved uenighet.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant.

Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen forutsetter forutgående innlemmelse av Omnibus II-direktivet i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Denne tekniske standarden er ikke relevant å gjennomføre i norsk regelverk før Omnibus II (Direktiv 2014/51/EF) er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/461/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/138/EF
Celexnr.: 32015R0461

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.03.2015
Frist returnering standardskjema: 01.01.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen