Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ytterligere utsatt frist for gjennomføring av Kommisjonsdirektiv 2012/9/EU om nye tekst-helseadvarsler på tobakkspakningene

Kommisjonsdirektiv ..../EU av XXX som endrer direktiv 2012/9/EU hva gjelder gjennomføringsdatoen og fristen for overgangsperiodens utløp

COMMISSION DIRECTIVE (EU)…/… of XXX amending Directive 2012/9/EU as regards the date for its transposition and the deadline for the end of the transitional period

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.05.2015

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXV. Tobakk

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har vedtatt nye tekst-helseadvarsler som skal påføres tobakkspakningene, jf. Kommisjonsdirektiv 2012/9/EU. Fristen for gjennomføring ble i Kommisjonsdirektiv 2014/39/EU utsatt til 28. mars 2016. Som følge av det nye tobakksproduktdirektivet 2014/40/EU, som har gjennomføringsfrist 20. mai 2016, foreslås det i dette direktivforslaget at gjennomføringsfristen for 2012/9/EU utsettes til samme dato, altså 20. mai 2016.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Nye helseadvarsler på tobakkspakningene vil inntas i forskrift 6. februar 2003 nr. 141 om innhold i og merking av tobakksprodukter, jf. § 10 første ledd og Vedlegg 1.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen