Teknisk standard for rapportering til tilsynsmyndighetene (kredittinstitusjoner og verdipapirforetak)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/1278 av 9. juli 2015 som endrer gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for institusjoners tilsynsrapportering i henhold til europaparlamentets – og rådsforordning nr. 575/2013

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1278 of 9 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions as regards instructions, templates and definitions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.11.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, men vil tas inn i EØS-avtalen først når CRR er tatt inn. Den vil da gjennomføres i Norge med henvisningsforskrift.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer opprinnelig teknisk standard 680/2014 om rapportering fra kredittinstitusjoner og verdipapirforetak til finanstilsyn. Endringen er presiseringer og feilrettinger i vedleggene til 680/2014.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1278/2015
Basis rettsaktnr.: 680/2014
Celexnr.: 32015R1278

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2015
Frist returnering standardskjema: 01.01.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen