EØS-notatbasen

AKU ad-hoc modul om unge på arbeidsmarkedet

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/459 av 19. mars 2015 om presisering av de tekniske spesifikasjonene for ad hoc-modulen om unge på arbeidsmarkedet i henhold til rådsforordning (EF) n. 577/98

32015R0459: Commission Implementing Regulation (EU) 2015/459 of 19 March 2015 specifying the technical characteristics of the 2016 ad hoc module on young people on the labour market provided for by Council Regulation (EC) No 577/98 Text with EEA relevance

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.09.2015

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

I rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftsundersøkelse i Fellesskapet er det fastlagt felles rammer for systematisk utarbeidelse aktuell og sammenlignbar statistikk over sysselsetting og arbeidsledighet i EU. Rådsforordningen er inntatt i vedlegg XXI om statistikk i EØS-avtalen. Forordningen forutsetter i art. 4 (2) at et ekstra sett variabler, kalt ad hoc moduler skal tilføyes opplysningene omhandlet i forordningen. Formålet med den nye gjennomføringsforordningen er å etablere sammenlignbar statistikk om ungdoms inntreden i arbeidsmarkedet. Dataene vil bli benyttet i forbindelse med oppfølgingen av ulike europeiske politiske initiativer knyttet til utdanning og sysselsetting av unge mennesker. Tekniske spesifikasjoner, filter, koder og fristen for innsendelse av data til EUs statistikkontor, Eurostat, fremkommer av forordningens bilag.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har begrensede administrative eller økonomiske konsekvenser som vil bli dekket innenfor SSBs alminnelige budsjett.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2015)459
Rettsaktnr.: 2015/459/EU
Basis rettsaktnr.: 577/98
Celexnr.: 32015R0459

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.02.2015
Frist returnering standardskjema: 27.05.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker