Utfyllende bestemmelser til MiFID med krav til avtaler mv. med prisstiller ("market making")

Kommisjonsforordning som gir utfyllende bestemmelser til EU-direktiv 2014/65 om krav til markedspleie...

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/..supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the requirements on market making agreements and schemes

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.09.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

ESMA sendte utkast til Kommisjonen 28. september 2015.

Sammendrag av innhold

Utkastet til kommisjonsforordning gir utfyllende bestemmelser til direktiv 2014/65 (MiFID II) om krav til verdipapirforetak som tilbyr algoritmebasert markedspleie og krav til markedsplassen der verdipapirforetaket tilbyr denne typen virksomhet, herunder hva som anses som markedspleiestrategier og innholdet i markedspleieavtaler.

Vurdering

Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og vil etter planen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett sammen med MiFID II/MiFIR.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2014/65/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen