COSS

Kommisjonsforordning (EU) 2016/103 som endrer Forordning 2099/2002 om etablering av COSS

- Commission Regulation (EU) 2016/103 of 27 January 2016 amending Regulation (EC) No 2099/2002 of the European Parliament and of the Council establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.05.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen oppdaterer forordning 2099/2002om etablering av COSS . Forordning 2099/2002 er innlemmet i EØS avtalen. Oppdateringen består av referanser til nye vedtatte rettsakter som inngår i COSS komiteenes kompetanseområde.

Merknader

økonomiske og administrative konsekvenser

ingen

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er EØS relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/103/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R0103

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.01.2016
Frist returnering standardskjema: 11.03.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker