Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1881 av 24. oktober 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 837/2012 om minste aktivitet av et preparat av 6-fytase produsert av Aspergillus oryzae (DSM 22594) som fôrtilsetningsstoff til purker (innenhaver av godkjenningen DSM Nutritional Products Ltd.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1881 of 24. October 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 837/2012 as regards the minimum activity of 6-phytase produced by Aspergillus oryzae (DSM 22594) as feed additive for sows (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd.)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.09.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.11.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler endret minimumsdose av preparatet 6-fytase til purker. Preparatet øker fordøyeligheten av fosfor og er produsert ved hjelp av en ikke-genmodifisert bakteriestamme av Aspergillus oryzae (DSM 22594). Preparatet ble godkjent som fôrtilsetningsstoff til fjørfe, smågris, slaktegris og avlspurker i februar 2013. Preparatet er klassifisert i kategorien “Zootekniske tilsetningsstoffer” og den funksjonelle gruppen “Fordøyelsesfremmende stoffer”. Minimums aktiviteten for preparatet er redusert fra 1000 FYT/Kg til 500 FYT/kg til purker. EFSA vurderer den nye dosen til å være effektiv, og har vurdert preparatet til å være trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen vil tre i kraft noe senere i Norge enn i EU, da rettsakten først må innlemmes i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. For fôrindustrien vil det gi besparelser å kunne gi en mindre mengde av preparatet og fortsatt oppnå effekten man ønsker.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)6708
Rettsaktnr.: 2016/1881
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R1881

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.09.2016
Frist returnering standardskjema: 04.11.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 6/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.10.2016
Høringsfrist: 14.11.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker