Nettverkskoder for harmoniserte tariffer for gasstransmisjon

Kommisjonsforordning (EU) 2017/460 16. mars 2017 om etablering av en nettregel for harmoniserte tariffer for gassoverføring

Comission Regulation (EU) 2017/460 of 16 March 2017 establishing a network code on harmonised transmission tariff structures for gas

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.12.2017

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Innhold

16. mars 2017 vedtok EU Kommisjonsforordning (EU) 2017/460 om nettverkskoder for harmoniserte tariffer for gasstransmisjon.

Formålet med nettverkskodene er å fastsette regler for harmoniserte gasstransmisjonstariffer, herunder regler for anvendelse av en referanseprismetodologi, krav til høring av berørte aktører, publisering av tariffer, samt beregning av reservasjonspriser for kapasitet.

Vurdering

Forordning 2017/490 er hjemlet i artikkel 95 i EU-traktaten og er EØS-relevant.

Norge har ingen transmisjon av gass i henhold til definisjonene i tredje gassmarkedsdirektiv. Reglene i forordningen vil dermed ikke ha noen praktisk anvendelse i Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/460
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0460

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.03.2017
Frist returnering standardskjema: 11.07.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker