Nettverkskoder for mekanismer for kapasitetsallokering for gasstransmisjon

Kommisjonsforordning (EU) 2017/459 16. mars 2017 om fastsettelse av nettregler om mekanismer for kapasitetstildeling i gasstransmissionssystemer og oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 984/2013

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/459 of 16 March 2017 establishing a network code on capacity allocation mechanisms in gas transmission systems and repealing Regulation (EU) No 984/2013

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.12.2017

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsforordning (EU) 2017/459 ble vedtatt i EU 16. mars 2017.

Formålet med forordningen er å fastsette av nettkoder om mekanismer for kapasitetstildeling i gasstransmissionssystemer.

Forordningen opphever kommisjonsforordning (EU) nr. 984/2013.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen