Vet - fristatus brucellose Aragon og Catalonia

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 19. januar 2018 om endring av vedlegg II til beslutning 93/52/EØF som angår anerkjennelse av regionene Aragon og Catalonia i Spania som offisielt frie for brucellose (B. melitensis)

Commission Implementing Decision (EU) 2018/102 of 19 January 2018 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of the Autonomous Communities of Aragon and Catalonia of Spain as officially brucellosis (B. melitensis)-free regions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.12.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.01.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 23.01.2018.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Direktiv 91/68/EØF gir bestemmelser for dyrehelsemessige vilkår for samhandel med småfe. Det gir også betingelsene for å oppnå fristatus for brucellose hos småfe (B. melitensis). I beslutning vedlegg II til 93/52/EØF listeføres land og regioner med fristatus for sykdommen.

Spania har sendt inn dokumentasjon på regionene Aragon og Catalonia oppfyller betingelsene for fristatus for brucellose hos småfe iht. direktiv 91/68/EØF. Kommisjonen har vurdert dokumentasjonen og funnet den tilfredsstillende.

På denne bakgrunnen anerkjennes Aragon og Catalonia i Spania som offisielt frie for brucellose hos småfe. Dette medfører at disse regionene føres opp på liste over land og regioner med fristatus i vedlegg II av beslutning 93/52/EØF.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Land- og regionslistene i EØS er, med få unntak, ikke tatt med i våre nasjonale forskrifter. Informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/102
Basis rettsaktnr.: 93/52/EØF
Celexnr.: 32018D0102

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.12.2017
Frist returnering standardskjema: 19.01.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen