Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Miljøkriterier for tre-, kork- og bambusbaserte gulvbelegg

Kommisjonens vedtak (EU) 2017/176 av 25. januar 2017 om fastettelse av krierier for tildeling av EU-miljømerket for tre-, kork- og bambusbaserte gulvbelegg

Commission Decision (EU) 2017/176 of 25 January 2017 on establishing EU Ecolabel criteria for wood-, cork- and bamboo-based floor coverings

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.02.2017

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.03.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 25. januar 2017 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 2. februar 2017. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 13. juni 2017, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 108/2017.

Sammendrag av innhold

Kommisjons vedtak 2017/176/EU av 25. januar 2017 opphever vedtak 2016/18/EF som fastsetter miljøkriterier og tilhørende vurderinger og verifikasjonskrav for gulvbelegg av tre.

Kommisjonen har revidert dette vedtaket for bedre å gjenspeile omfanget av gulvbelegg basert på tre, kork og bambus på markedet og det aller beste av slike produkter, samt å ta hensyn til utviklingen de seneste årene. På denne bakgrunn vurderes det som passende å modifisere navn og virkeområde for produktgruppen og å fastsette et revidert sett av miljømerkekriterier.

De reviderte miljømerkekriteriene for tildeling av EU-miljømerket har som mål at det skal benyttes materialer produsert på en mer bærekraftig måte basert på en analyse av livssyklussen til produktet. Det legges vekt på å begrense energibruken og bruk av farlige stoffer, begrense nivået av farlig innhold, gulvbeleggets medvirkning til luftforurensning samt å utvikle varige produkter og produkter av høy kvalitet.

De reviderte miljøkriteriene sammen med tilhørende vurderinger og verifikasjonskrav bør være gyldige i seks år fra notifikasjon av Kommisjonens vedtak 2017/176/EU hvor en tar hensyn til utviklingssirkelen for denne produktgruppen.

Det tillates en overgangsperiode for de som har fått tildelt EU-miljømerket til gulvbelegg av tre i henhold til Kommisjonens vedtak 2016/18/EF.

Merknader

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter om tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.


Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av krieriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel. Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØ-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/176
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017D0176

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.02.2017
Frist returnering standardskjema: 20.03.2017
Dato returnert standardskjema: 06.02.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.06.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 108/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen