Vet- lab som tester rabiestiter

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/223 av 7. februar 2017 om godkjenning av et laboratorium i Brasil til å foreta serologiske tester for å måle effektiviteten av rabiesvaksiner til hunder, katter og ildere

Commission Implementing Decision (EU) 2017/223 of 7 February 2017 authorising a laboratory in Brazil to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines in dogs, cats and ferrets

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.02.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.02.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner et laboratorium i Brasil til å foreta testing av blodprøver fra hunder, katter og ildere for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksinering. Rettsakten imøtekommer en godkjenningssøknad fra brasilianske myndigheter. Det foreligger en posistiv evalueringsrapport fra tidligere "Agence francaise de sécurité des aliments de Nancy" (AFSSA, Nancy), som nå er integrert i "Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l’environnement et du travail" (ANSES) i Frankrike, for laboratoriet. Laboratoriet er:

 • LANAGRO/PE (Laboratório Nacional Agropecuário em Pernambuco)
  Rua Manoel de Medeiros, s/n°
  Dois Irmãos  ̶ CEP: 52171-030
  Recife/PE, BRAZIL

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om både kommersiell og ikke-kommersiell innførsel av hunder, katter og ildere til Norge. På nettsidene er det en direkte lenke til Kommisjonens oppdaterte liste over laboratorier som er godkjent for denne kontrollen. Listen, som tidligere ble tatt inn i norsk regelverk, offentliggjøres nå kun på nettet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten godkjenner et laboratorium til å kontrollere virkningen av rabiesvaksinering. Dermed bedres tilgangen på denne typen laboratorietjenester.

Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske dyreeiere eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynets vurdering er at laboratoriet oppfyller godkjenningsvilkårene i vedtak 2000/258/EF og anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/223/EU
Basis rettsaktnr.: Beslutning 2000/258
Celexnr.: 32017D0223

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.01.2017
Frist returnering standardskjema: 10.03.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 152/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: