Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rengjøringsmidler til harde overflater

Kommisjonens vedtak (EU) 2017/1217 av 23. juni 2017 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til rengjøringsmidler til harde overflater

Commission Decision (EU) 2017/1217 of 23 June 2017 establishing the EU Ecolabel criteria for hard surface cleaning products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.01.2017

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.02.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 23. juni 2017 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 12. juli 2017. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på vegne av Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 22. september 2017, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 189/2017.

Sammendrag av innhold

Produktgruppen rengjøringsmidler til harde overflater omfatter alle universalrengjøringsmidler, kjøkkenrengjøringsmidler, vinduspussemidler og sanitetsrengjøringsmidler som hører inn under virkeområdet til forordning nr. 648/2004.

I Kommisjonens vedtak 2011/383/EF er det fastsatt miljøkriterier med tilhørende vurderings- og verifikasjonskrav for universalrengjøringsmidler og sanitetsrengjøringsmidler. Disse kravene gjelder til 31. desember 2017. Det anses for hensiktsmessig å oppstille et revidert sett av miljøkriterier for denne produktgruppen som følge av den seneste markedsutviklingen og den innovasjon som har funnet sted. De nye kriteriene tar sikte på å fremme produkter som belaster vannøkosystemene mindre, som inneholder en begrenset mengde farlige stoffer, er effektive og minimerer avfallsmengden ved å redusere emballasjen.

Kriteriene for produktgruppen rengjøringsmidler til harde overflater og de krav til vurdering og verifikasjon som er knyttet til disse kriteriene gjelder i seks år etter meddelelsen av vedtaket.

Merknader

Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 24. januar 2017.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteridokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel. Utkast til rettsakt ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Utkast til rettsakt ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1217
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017D1217

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.01.2017
Frist returnering standardskjema: 07.03.2017
Dato returnert standardskjema: 24.01.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 189/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen