Kommisjonsforordning om statistikk om informasjonssamfunnet for referanseåret 2017

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2016/ 2015 av 17. november 2016 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 808/2004 om felleskapsstatistikk over informasjonssamfunnet

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/2015 of 17 November 2016 implementing Regulation (EC) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information society

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.05.2017

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er vedtatt av EU med anvendelsesdato 8.12.2016 og er vurdert i EFTA-/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2016/2015 gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet, som er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk. Europaparlaments- og rådsforordningen oppretter en felles ramme for systematisk utarbeiding av fellesskapsstatistikker over informasjonssamfunnet. Regelverket grupperer statistikken i moduler og det foreligger to hovedmoduler; modul I. Foretakene og informasjonssamfunnet og modul II. Privatpersoner, husholdninger og informasjonssamfunnet.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2016/2015 er av teknisk karakter og angir i vedlegg de ulike emnene/ variablene som skal gjelde for referanseåret 2017 for de to modulene. I forordningen fastsettes fristene for innrapportering av data, metadata, og kvalitetsrapport til Eurostat.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rapporteringen er i stor grad sammenfallende med tidligere års rapporteringer. Forordningen har derfor begrensede økonomiske eller administrative konsekvenser og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås ordinære budsjett.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner det relevant og akseptabelt.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2016
Basis rettsaktnr.: 808/2004
Celexnr.: 32016R2015

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.10.2016
Frist returnering standardskjema: 10.10.2016
Dato returnert standardskjema: 10.10.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker