Silisiumdioksyd (E 551) i kaliumnitrat (E252)

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1271 av 14. Juli 2017 om endring av vedlegg III til Europaparlamentets og Rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruken av silisiumdioksyd (E 551) i kaliumnitrat (E252)

Commission Regulation (EU) 2017/1271 av 14. Juli 2017 amending Annex III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of use of silicon dioxide (E 551) in potassium nitrate (E252)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er):

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens forslag endrer vedlegg III i forordning (EC) nr. 1333/2008; en unionsliste over tilsetningsstoffer, herunder bærere, som kan brukes i tilsetningsstoffer, enzymer, aromaer og næringsstoffer i næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem, når det gjelder bruken av silikondioksid.

Søker ber om å benytte silikondioksid som antiklumpemiddel i kaliumnitrat. Silikondioksid er et bedre antiklumpemiddel enn de som allerede er godkjent for tilsvarende bruk.

Når silisiumdioksid blir brukt som et tilsetningsstoff i et tilsetningsstoff vil den økte eksponeringen ikke føre til noen økt helserisiko av betydning.

I henhold til artikkel 3 nr.2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 (godkjenningsprosedyren), skal Kommisjonen søke EFSA ved oppdatering unionslisten, vedlegg III i forordning (EF) nr. 1333/2008, med unntak av når oppdateringen ikke fører til helsemessig risiko av betydning.

Hvordan vurderer Mattilsynet saken?

Silisiumdioksidet reagerer ikke med kaliumnitritt, og oppfyller det teknologiske behovet som antiklumpemiddel.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten medfører behov for endringer i forskrift 6.juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet mener at godkjenning av silisiumdioksid i kaliumnitrat vil øke holdbarheten til tilsetningsstoffet som er av positiv betydning for næringen. Utvidelse av bruk har ingen  øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukeren og samfunnet forøvrig

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Silisiumdioksidet reagerer ikke med kaliumnitritt, og virker bare som et antiklumpemiddel. Utvidelsen av bruk fører ikke til økt helserisiko av betydning og er akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1271
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32017R1271

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.05.2017
Frist returnering standardskjema: 16.06.2017
Dato returnert standardskjema: 16.06.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 163/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.06.2017
Høringsfrist: 31.08.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.10.2017

Lenker

Til toppen