Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring i spesifikasjonene til mikrokrystalinsk cellulose

Forordning (EU) 2018/75 av 17 januar 2018 om endring i vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i vedlegg II og III Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder spesifikasjoner for Mikrokrystallinsk cellulose (E460 (i))

COMMISSION REGULATION (EU) 2018/75 of 17 January amending the Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for Microcrystalline cellulose (E460(i))

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Saken omhandler endringer av spesifikasjonene til mikrokrystallinsk cellulose (E460(i)). Produsenten har testet løseligheten til tilsetningsstoffet, og mener ordlyden i spesifikasjonene til mikrokrystallinsk cellulose (E 460 (i)) bør endres fra svakt løselig i natriumhydroksid til uløselig i natriumhydroksid.

I spesifikasjonene står det for E 460 (i) at det er svakt løselig i natriumhydroksidløsning (lut), denne beskrivelsen er lik spesifikasjonene til JECFA.

Søkers egne tester viser at E 460 (i) er uløselig i lut, og hevder at det er i samsvar med European Pharmacopeia som sier E 460 (i) er praktisk talt uløselig i lut med en konsentrasjon av NaOH på 50 g/L.

Løseligheten varierer med konsentrasjonen av løsemiddelet. Når konsentrasjonen er satt til 50g NaOH /L vil bestemmelse av løseligheten til mikrocellulose ha samme referansepunkt. Dette vil gi tilsetningsstoffet tydeligere renhetskriterier og spesifikasjoner.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vi gi tilsetningsstoffet tydeligere renhetskriterier og spesifikasjoner.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/75
Basis rettsaktnr.: 231/2012
Celexnr.: 32018R0075

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.11.2017
Frist returnering standardskjema: 17.11.2017
Dato returnert standardskjema: 21.11.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.03.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 46/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.01.2018
Høringsfrist: 11.01.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 24.03.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.04.2018

Lenker