Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2308 av 13. desember 2017 om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (DSM 5750) og Bacillus licheniformis DSM 5749 som et fôrtilsetningsstoff til diende smågris (innehaver av godkjenningen Chr.Hansen A/S)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2308 av 13. December 2017 concerning the authorisation of the preparation of Bacillus subtilis (DSM 5750) and Bacillus licheniformis DSM 5749 as a feed additive for suckling piglets (holder of authorisation Chr.Hansen A/S)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Saken gjelder utvidet godkjenning av et preparat (BioPlus 2B) bestående av to stammer av bakterien Bacillus som fôrtilsetningsstoff i  kategorien «avltekniske tilsetningsstoffer», i gruppen «midler som stabiliserer tarmfloraen». Det er fra før godkjent for avvent smågris, slaktegris, purker, livkalv og slaktekalkun (forordning (EU) nr. 2017/447). Det er nå søkt godkjent for diende smågris, og for   godkjenning til bruk i drikkevann. Det er definerte minimumsgrenser for tilsetning i fôr og vann. Bakteriestammene er ikke genmodifiserte. EFSA konkluderer at preparater er trygt for folkehelse, dyrehelse og miljø. EFSA vurderer preparatet og ha samme effekt gitt i drikkevann som i annet fôr. EFSA viser til bedre produksjonsresultater for smågris, slaktegris og kalver. Videre vises det til redusert dødelighet hos smågris ved bruk av preparatet til purker under hele reproduksjonssyklusen. EFSA har ikke sett effekt på slaktekalkun.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2308
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R2308

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.11.2017
Frist returnering standardskjema: 29.12.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 79/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.12.2017
Høringsfrist: 31.01.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker