Tilbaketrekking av kalsiumsorbat

Forordning (EU) ... / ... av XXX om endring i vedlegg II og III Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og i vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer når det gjelder kalsiumsorbat.

Commission Regulation (EU) …/… of XXX amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards calcium sorbate (E 203)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er):

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Saken omhandler tilbaketrekking av kalsiumsorbat fra regelverket. Kalsiumsorbat trekkes tilbake pga. manglende data og dermed manglende grunnlag for reevaluering. Tilsetningsstoffer som ikke lenger er godkjent tilsetningsstoff i tilsetningsstofforskriften må fjernes. Det innebærer at alle oppføringene av kalsiumsorbat i vedlegg II og vedlegg III i 1333/2008 og i vedlegget til forordning 231/2012 fjernes.

I dag blir kalsiumsorbat brukt i et nisjeprodukt og industrien har fått en overgangstid til å finne et alternativt konserveringmiddel.et nisjeprodukt.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Rettsakten fører til at ikke godkjente tilsetningsstoffer fjernes fra regelverket.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1333/2008 og 231/2012

Norsk regelverk

Høringsstart: 07.01.2018
Høringsfrist: 11.02.2018
Frist for gjennomføring:

Lenker