Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1905 av 18. oktober 2017 om godkjenningen av preparatet Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og mindre fjørfearter til slakt (innehaver av godkjenningen Danstar Ferment AG representert av Lallemand SAS)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1905 of 18 October 2017 concerning an authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 as a feed additive for chickens for fattening and for minor poultry species for fattening holder of authorisation Danstar Ferment AG represented by Lallemand SAS)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.09.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et gjærpreparat som fôrtilsetningsstoff i kategorien «avltekniske tilsetningsstoffer». Det er godkjent som "andre avltekniske tilsetningsstoffer", med beskrivelsen "reduction of Salmonella contamination on carcasses through its decrease in faeces". Gjærcellene virker positivt på tarmfloraen slik at sykdomsfremkallende bakterier, som salmonella, ikke får etablert seg i dyra. Måten å kontrollere at produktet har effekt, er at det både tas prøver av slaktet, men også av gjødsla. Produktet er fra før godkjent til smågris og purker, og er nå også godkjent til slaktekylling og mindre fjørferaser. "European Food Safety Authority" (EFSA) konkluderer med at det i forhold til helse og miljø er trygt tilsvarende som for svin. EFSA konkluderer med at det har effekt til fjørfe til kjøttproduksjon, men ikke til eggproduksjon.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1905
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R1905

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.09.2017
Frist returnering standardskjema: 03.11.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.02.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 6/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.09.2017
Høringsfrist: 11.11.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen