Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Oman

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/501 av 22. mars 2018 om godkjenning av Sultanatet Oman med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk i henhold til direktiv 2008/106/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2018/501 of 22 March 2018 on the recognition of the Sultanate of Oman pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for training and certification of seafarers

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.04.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Rettsakten er vedtatt på EU-nivå og til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2008/106/EU gir regler om minstekrav til kvalifikasjoner og opplæring av sjøfolk, herunder krav til utdanningsinstitusjoner mv. Når det gjelder sjøfolk med utdannelse fra tredjeland kan EU og EØS stater kun inngå avtale med tredjeland om anerkjennelse av sertifikater, når disse er anerkjent av EU-Kommisjonen. Med hjemmel i direktiv 2008/106/EU har EU-Kommisjonens komité for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) besluttet å anerkjenne Oman når det gjelder opplæring og sertifisering av sjøfolk.

Nederland anmodet i august 2015 om anerkjennelse av Oman. EU-Kommisjonen kontaktet relevante myndigheter i Oman, og det ble gjennomført en EMSA-inspeksjon i  mai 2016. Inspeksjonen avdekket enkelte områder hvor det var behov for tiltak. Oman presenterte i januar 2017 en frivillig oppfølgingsplan for å lukke avvikene. Gjennom oppfølging i 2017 vurderte Kommisjonen at avvikene ble lukket på en tilfredsstillende måte. Saken ble lagt fram på Kommisjonens komité for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS), og komitéen vedtok ved konsensus å anerkjenne maritim utdanning i Oman.

Det følger av direktiv 2008/106/EF at stater som blir anerkjent skal gjennomgå en ny vurdering av Kommisjonen jevnlig, minst hvert femte år.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever ikke forskriftsendring. Kommisjonens beslutning er nødvendig for at medlemsstatene skal kunne anerkjenne sertifikater utstedt fra en tredjestat, men beslutningen innebærer ikke at medlemstatene må anerkjenne slike sertifikater. Norge kan på den bakgrunn velge å ikke anerkjenne sertifikater utstedt av tredjestater selv om de er godkjent på EU-nivå.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for den norske næringen.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/501
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018D0501

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.03.2018
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen