Lokalisering av Det Europeiske legemiddelbyrået

Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1718 av 14. november 2018 om endring av forordning (EF) nr. 726/2004 om Det Europeiske legemiddelbyråets lokalisering.

Regulation (EU) 2018/1718 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 amending Regulation (EC) No 726/2004 as regards the location of the seat of the European Medicines Agency

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.12.2018

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Sammendrag av innhold

På grunn av Storbritannias meddelelse av 29. mars 2017 om å tre ut av EU besluttet de andre 27 medlemsstatene under møte i Rådet 20. november 2017 at Det Europeiske legemiddelbyrået som har vært lokalisert i London skal være lokalisert i Amsterdam. I tråd med artikkel 50 i TFEU skal Det Europeiske legemiddelbyrået skal dette gjelde fra 30. mars 2019.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten har ingen rettslige konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for Norge.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/1718
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R1718

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.12.2018
Frist returnering standardskjema: 14.12.2018
Dato returnert standardskjema: 14.12.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 64/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.05.2019

Lenker