Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tobakk - sikkerhetsmerking

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/576 av 15. desember 2017 om tekniske standarder for sikkerhetselementer på tobakksprodukter

Commission Implementing Decision (EU) 2018/576 of 15 December 2017 on technical standards for security features applied to tobacco products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.12.2018

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXV. Tobakk

Status

Rettsakten er til vurdering i EFTA/EØS-landene.

Sammendrag av innhold 

Tobakksdirektivet art. 16 inneholder krav om at tobakksvarer som plasseres på markedet skal ha sikkerhetsmerke. Sikkerhetsmerket skal være sikret mot manipulasjon og bestå av synlige og usynlige elementer. Merket skal trykkes på pakken eller påføres på en slik måte at det ikke kan fjernes, slettes, skjules eller brytes. Kommisjonens gjennomføringsbeslutning EU 2018/576 inneholder de tekniske standardene for dette.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører behov for forskriftsendringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil få økonomiske konsekvenser for næringen. Industrien skal utvikle sikkerhetsmerke etter krav fastsatt av nasjonale myndigheter. Industrien skal dekke utgiftene til utvikling og drift av systemet for sporing og sikkerhetsmerke gjennom en årlig avgift, jf. Prop. 75 L (2017-2018) og vedtatte bestemmelser i tobakksskadeloven om sporing og sikkerhetsmerke. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsaktene behandles i EØS-spesialutvalget for helse.

Vurdering

Rettsakten anses som akseptabel og EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/576
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018D0576

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.01.2018
Frist returnering standardskjema: 30.01.2018
Dato returnert standardskjema: 29.01.2018
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen