Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/327 av 5. mars 2018 om godkjenningen av et preparat av endo-1,4-b-xylanase (EC 3.2.1.8) produsert av Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) som fôrtilsetningsstoff til karpe (innehaver av godkjenningen Huvepharma NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/327 of 5 March 2018 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-b-xylanase (EC 3.2.1.8) produced by Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) as a feed additive for carp (holder of authorisation Huvepharma NV)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.02.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.03.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 05.03.2018.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av enzymet endo-1,4-b-xylanase produsert av soppen Trichoderma citrinoviride Bisset som fôrtilsetningsstoff i kategorien «avlteknisk tilsetningsstoff» i gruppen av fordøyelsesforbedrende midler. Preparatet er fra før godkjent for flere fjørfearter og smågris (reguleringene (EU) nr. 2015/10432 og 2017/1906), og er nå søkt godkjent for karpe. EFSA har vurdert preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/327
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R0327

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.02.2018
Frist returnering standardskjema: 23.03.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.02.2018
Høringsfrist: 16.04.2018
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen