Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Brukerveiledning for EMAS

Kommisjonsvedtak (EU) 2017/2285 av 6. desember 2017 om endring av brukerveiledning for EMAS (Eco Management and Audit Scheme)

Commission Decision (EU) 2017/2285 of 6 December 2017 Amending the user's guide setting out the steps needed to participate in EMAS, under Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.01.2018

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 6. desember 2017.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved beslutning 68/2018 i EØS-komiteens møte 23. mars 2018.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/2285 6 Desember 2017 vedrørende veiledningsdokumentet som fastsetter skrittene for deltakelse i EMAS, Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) 1221/2009 om organisasjoners frivillige deltagelse i en fellesskapsforordning for miljøledelse og miljørevisjon.

Denne rettsakten er en revisjon av og erstatter rettsakt nr. 2013/131/EU av 19.3.2013, og vedlegget til Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/2285 erstatter vedlegget i Kommisjonsbeslutning 2013/131/EU (JF EØS-avtalen vedlegg XX, kapittel I, 1eae).

Brukerveiledningen er utarbeidet i henhold til forordningen (EU) 1221/2009 artikkel 46.5.

Kommisjonsbeslutningen inneholder en oppdatert brukerveiledning for EMAS-forordningen (EU 1221/2009), som beskriver de skritt som er nødvendig for å delta i EMAS under Europa Parlamentets og Rådets forordning om organisasjoners frivillige deltagelse i en fellesskapsforordning for miljøledelse og miljørevisjon.

Ifølge EMAS-forordningen skal brukerveiledningen oppdateres på bakgrunn av erfaringer, gjort samt ytterligere behov ved bruk av brukerveiledningen. Den nye brukerveiledningen inneholder tre nye elementer: Definisjon av den geografiske lokaliseringen i forbindelse med definisjon av beliggenhet, veiledning på hvordan det skal ta hensyn til sektorreferansedokumenter, samt veiledning knyttet til bruk av samplingsmetoden i forhold til verifikasjoner av virksomheter med flere/mange lokaliseringer. 

Disse endringene får følger primært for virksomheter som ønsker å bli EMAS-sertifisert, samt for sertifiseringsorganer, og akkrediteringsorganer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen innebærer ingen formelle regelverksendringer, og ingen regelendringer

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. Brukerveiledningen gir mer utfyllende informasjon til virksomheter som ønsker å bli EMAS-sertifisert, og dermed gjør det lettere for disse virksomhetene å velge å fullføre sertifiseringen.

Det følger ingen rapporteringsplikt av brukerveiledningen. Brukerveiledningen er en oppfølging av intensjonene i forordningen (EU) 1221/2009 (EMAS-forordningen).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har fulgt hurtigprosedyren og det ble ikke fremmet innsigelser mot forslaget.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2285
Basis rettsaktnr.: 1221/2009
Celexnr.: 32017D2285

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2017
Frist returnering standardskjema: 12.01.2018
Dato returnert standardskjema: 12.01.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.03.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 68/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: