Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Referansedokument beste miljøpraksis i landbruksproduksjon (EMAS)

Kommisjonsbeslutning (EU) 2018/813 av 14. mai 2018 om referansedokument for beste miljøledelse, miljøprestasjonsindikatorer og referansepunkter for beste praksis i landbruksproduksjon, under europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltakelse av organisasjoner i miljøledelsessystemet EMAS (eco-management and audit scheme)

Commission Decision (EU) 2018/813 of 14 May 2018 on the sectoral reference document on best environmental management practices, sector environmental performance indicators and benchmarks of excellence for the agriculture sector under Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.07.2018

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.07.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Sammendrag av innhold

Referansedokument for beste miljøpraksis i mat- og drikkevareindustrien

Dokumentet er utarbeidet av en ekspertgruppe nedsatt av EU Kommisjonen. Bakgrunn er EMAS-forordningen (1221/2009) som fastlegger at det skal utarbeides referansedokumenter for flere sektorer hvor EMAS-registrering av virksomheter vil kunne være aktuelt. Det har tidligere blitt utarbeidet og publisert referansedokumenter for detaljhandelen, turistsektoren og mat- og drikkevareindustrien. Referansedokumenter for følgende sektorer er under arbeid eller avventer publisering:

 • Construction (Bygg & anlegg)
 • Public Administration (Offentlig administrasjon)
 • Agriculture — Crop production and Animal production (Landbruksproduksjon)
 • Car manufacturing (Produksjon av biler)
 • Manufacture of electronical and electric equipment Pproduksjon av elektronisk og elektriske utstyr)
 • Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment (Produksjon av metallprodukter untatt maskiner og utstyr)
 • Waste management (Avfallshåndtering)
 • Telecommunications (Telekommunikasjon)

Dokumentet angir beste praksis for miljøledelse, referanseindikatorer for minimal miljøbelastning og beste oppnåelige praksis i sektoren.

Les mer om referansedokumentene her: http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/guidance_en.htm

EMAS-forordningen  (1221/2009) er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XX (miljø), kapittel I (generelt)

Merknader
Rettslige konsekvenser

Dokumentet er ikke juridisk bindende for EMAS-registrerte organisasjoner, men organisasjonene og miljøkontrollørene skal ha kunnskap om innholdet i dokumentet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyren. Notatet ikke er forelagt spesialutvalget for behandling fordi eventuelle endringer i norsk regelverk anses minimale/tekniske/uproblematiske.

Status

Rettsakten er vedtatt gjennomført i EØS

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/813
Basis rettsaktnr.: 1221/2009 (EMAS-forordningen)
Celexnr.: 32018D0813

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.06.2018
Frist returnering standardskjema: 30.07.2018
Dato returnert standardskjema: 30.07.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 92/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen