Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonsbeslutning om endring av vedlegg V til direktiv 2005/36/EF

Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2017/2113 av 11. september 2017 om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF hva angår kvalifikasjonsbevis og titler på spesialiteter

COMMISSION DELEGATED DECISION (EU) 2017/2113 of 11 September 2017 amending Annex V to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council as regards evidence of formal qualifications and the titles of training courses

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.06.2018

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.06.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VII. Gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Vedlegg V til direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner inneholder en liste over kvalifikasjonsbevis for leger, sykepleier med ansvar for den alminnelige sykepleie, tannlege, dyrlege, jordmor, farmasøyt (provisorfarmasøyt) og arkitekt (arkitekt er ikke et regulert yrke i Norge). Utdanningene er harmonisert i EU/EØS. Kommisjonsbeslutningen er en oppdatering av kommisjonsbeslutning 2016/790 og tar inn alle endringer som medlemsstatene har gjort, for å gjøre det mer oversiktlig erstatter beslutning 2017/2113 alle punktene i vedlegget. Kommisjonen har til hensikt å vedta en samlet oppdatering av vedlegget hvert år, dersom det er endringer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kommisjonsbeslutningen får ingen rettslige konsekvenser for Norge.

Vedlegg V er gjennomført som vedlegg II i forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits og i vedlegg II i forskrift om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen. Arkitekt er ikke et regulert yrke i Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonsbeslutningen får ingen økonomiske konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for utdanning ved skriftlig prosedyre, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det er ønskelig å gjøre en tilsvarende beslutning for EØS/EFTA-statene ved at vedlegg VII i EØS-avtalen endres ved en beslutning som tar inn alle tidligere endringer i listen over kvalifikasjonsbevis som EFTAs overvåkingsorgan har gjort.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2113
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017D2113

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.12.2017
Frist returnering standardskjema: 29.03.2018
Dato returnert standardskjema: 06.06.2018
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen